Joustava opetus (JOPO)

Joustava perusopetus = JOPO on tarkoitettu vuosiluokkien 7–9 oppilaille.

Jopolla opiskellaan pienryhmässä yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti. Joustavan perusopetuksen toteuttamistapa voi vaihdella yksilöllisesti. Painopiste voi olla työssäoppimisessa, oppilaiden jatko-opintojen kannalta välttämättömän osaamisen kartuttamisessa ja/tai oppilaan kasvatuksellisessa tukemisessa ja omien vahvuuksien paikantamisessa.

JOPO-luokalle haetaan ja hakijat haastatellaan. Opetuksessa painotetaan toiminnallisia ja työpainotteisia opiskelumenetelmiä, joiden myötä tuetaan nuoren mahdollisuuksia jatko-opiskeluun ja työelämään. Jopossa pyritään löytämään oppilasta kiinnostavat asiat löytäen motivaation jatko-opiskeluun omaan ammattiin. Osa opiskelusta suoritetaan työpaikoilla toteutettavin työharjoittelujaksoin, johon oppilaalle sisältyy erilaisia työssäoppimistehtäviä.

Porissa toimii seitsemän JOPO-luokkaa, jotka sijaitsevat Kaarisillan, Meri-Porin ja Noormarkun yhtenäiskouluissa sekä Itätuulen, KuninkaanhaanLänsi-Porin ja Porin Lyseon kouluissa. Jokaisella JOPO-luokalla on oma opettaja ja ryhmät muodostuvat pääosin 8. ja 9. luokka-asteen oppilaista.

JOPO tarjoaa:

 • opiskelua pienemmässä luokassa,
 • enemmän työssäoppimista,
 • tiivistä yhteistyötä huoltajien kanssa,
 • opintokäyntejä.

JOPO:n tavoitteet:

 • motivaatio kasvaa,
 • luvattomat poissaolot ja koulukielteisyys vähenevät,
 • oppiminen sujuu ja arvosanat nousevat,
 • itsetunto nousee.

Haku joustavaan perusopetukseen

Aloite JOPO-ryhmään hakemisesta voi tulla joko oppilaalta, huoltajalta tai koululta. Valinta tehdään oppilaan ja hänen huoltajiensa tekemän hakemuksen, haastattelujen ja opettajien ja/tai oppilashuoltoryhmän suositusten perusteella. Haastattelussa tarkennetaan oppilaan tilannetta ja motivaatiota JOPO-ryhmässä opiskeluun. Oppilasvalinnat käsitellään moniammatillisesti ja valinnasta ilmoitetaan rehtorin tekemällä hallintopäätöksellä toukokuun aikana.

Oppilaiden valinnassa käytetään seuraavia kriteerejä:

 • Ensisijaisia ovat 8. ja 9.luokan porilaiset oppilaat.
 • Oppilaalla on tarve vaihtoehtoiselle opiskelumuodolle perusopetuksen loppuun saattamiseksi ja yleinen aineopetusjärjestelmä on vaativa oppilaalle.
 • Oppilaan koulunkäynti on vaarassa keskeytyä ja/tai hän on vaarassa syrjäytyä jatko-opinnoista.
 • Oppilaalla on halu suorittaa perusopetus loppuun saakka ja löytää jatko-opiskelupaikka.
 • Oppilaalla tulee olla halu parantaa opiskelumotivaatiota.
 • Oppilaalla on halukkuus toiminnalliseen ja työpainotteiseen opiskeluun.
 • Oppilaalla on valmiudet opiskella koulun ulkopuolisissa toimintaympäristöissä.

Hakemus on täytettävissä vuosittain koko maaliskuun ajan 1.-31.3. Hakemuksen liitteeksi oppilaan nykyisessä koulussa laaditaan suositus joustavaan perusopetukseen. Suositus laaditaan erikseen, joten hakemuksen voi täyttää jo ennen kuin suositus on laadittu.

Hakulomake: Hakemus joustavaan perusopetukseen on täytettävissä vuosittain koko maaliskuun ajan 1.-31.3.

Lisätietoja joustavaan perusopetukseen hakemisesta saat koulun rehtorilta tai koulukuraattorilta.