Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma on koulutyön tärkein asiakirja. Se antaa perustan kaikelle koulun opetus- ja kasvatustyölle, oppimisen ja osaamisen arvioinnille sekä opetuksen ja koulujen toiminnan kehittämiselle.

Opetussuunnitelma on hallinnollinen ja pedagoginen asiakirja: se kertoo mitä ja miten koulussa opitaan ja työskennellään.

Porin kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma on laadittu täydentämään Opetushallituksen 22.12.2014 hyväksymiä Opetussuunnitelman perusteita. Koulut tarkentavat omia toimintatapojaan omissa koulukohtaisissa opetussuunnitelmissaan. Sekä Porin kaupungin että koulujen on noudatettava opetuksessaan ja muussa toiminnassa opetussuunnitelmaa.

Nykyinen opetussuunnitelma on ollut käytössä 1.8.2016 alkaen.

Porin kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma