Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma on koulutyön tärkein asiakirja. Se antaa perustan kaikelle koulun opetus- ja kasvatustyölle, oppimisen ja osaamisen arvioinnille sekä opetuksen ja koulujen toiminnan kehittämiselle.

Opetussuunnitelma toimii myös tiedon lähteenä esimerkiksi oppilaiden huoltajille ja kunnan päättäjille. Opetussuunnitelma on samanaikaisesti hallinnollinen ja pedagoginen asiakirja: se kertoo mitä ja miten koulussa opitaan ja työskennellään.

Porin kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma on laadittu täydentämään Opetushallituksen 22.12.2014 hyväksymiä Opetussuunnitelman perusteita. Koulut tarkentavat omia toimintatapojaan omissa opetussuunnitelmissaan. Sekä Porin kaupungin että koulujen on noudatettava opetuksessaan sekä muussa toiminnassa opetussuunnitelmaa.

Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma ja siihen liittyvä tuntijako otetaan käyttöön vaiheittain. Opetussuunnitelma on ollut käytössä 1.8.2016 alkaen vuosiluokilla 1–6 ja 1.8.2017 alkaen 7. luokilla. Vuosiluokat 8 ja 9 siirtyvät lukuvuosi kerrallaan uuteen opetussuunnitelmaan.

Porin kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma