Opetusta tukevat kokonaisuudet

Perusopetus toteuttaa lapsen oikeutta oppimiseen ja henkilökohtaiseen hyvinvointiin. Opetusta tukevat kokonaisuudet tukevat opetussuunnitelman mukaista opetusta ja vahvistavat muun muassa kestävään kehitykseen liittyvää osaamista, kulttuurintuntemusta ja työelämätaitoja.

Oppimista tukevia kokonaisuuksia on koottu Intopolku-sivustolle: