Tieto- ja viestintäteknologia opetuksessa

Digitaalisten laitteiden, työtapojen, pedagogiikan ja opetusmateriaalien merkitys on kasvanut perusopetuksessa viime vuosina. Digitaalinen osaaminen sisältyy myös perusopetuksen opetussuunnitelmaan.

Opetussuunnitelman ohella muutos johtuu yhteiskunnan, työelämän ja sosiaalisen kanssakäymisen digitalisoitumisesta, joka tapahtuu koulumaailmasta riippumatta.

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa määritellään, miten digitalisaatio sisällytetään opetukseen ja oppimiseen. Opetussuunnitelmaan sisältyy tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen opetussuunnitelma.

Tieto- ja viestintäteknologinen (TVT) osaaminen on tärkeä kansalaistaito. Porin peruskouluissa halutaan turvata kaikille oppilaille tasapuoliset mahdollisuudet digitaalisten taitojen kehittämiseen. Porissa jaetaan henkilökohtaiset laitteet opetuskäyttöön 4.-9. -luokkalaisille. Myös vuosiluokilla 1-3 opiskellaan digitaitoja, vaikka oppilailla ei olekaan käytössään henkilökohtaisia tietokoneita. 

Lisätietoja huoltajille muun muassa opetuksen digitalisaatiosta, kouluissa käytössä olevista sähköisistä oppimisympäristöistä ja laitteista sekä digitaalisen osaamisen tavoitteista löytyy tästä linkistä.