Tieto- ja viestintäteknologia opetuksessa

Digitaalisten laitteiden, työtapojen, pedagogiikan ja opetusmateriaalien merkitys on kasvanut perusopetuksessa viime vuosina. Digitaalinen osaaminen sisältyy myös perusopetuksen opetussuunnitelmaan.

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa määritellään, miten digitalisaatio sisällytetään opetukseen ja oppimiseen. Opetussuunnitelmaan sisältyy tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen opetussuunnitelma.

Tieto- ja viestintäteknologinen (TVT) osaaminen on nykypäivänä tärkeä kansalaistaito. Porin peruskouluissa halutaan turvata kaikille oppilaille tasapuoliset mahdollisuudet TVT-taitojen kehittämiseen. Porissa jaetaan henkilökohtaiset laitteet opetuskäyttöön perusopetuksen 4.-9. -luokkalaisille.

Lisätietoja huoltajille muun muassa opetuksen digitalisaatiosta ja kouluissa käytössä olevista sähköisistä oppimisympäristöistä ja laitteista löytyy tästä linkistä.