Kielten opiskelu

Oppilas opiskelee perusopetuksen aikana vähintään kahta vierasta kieltä:

  • Toisella luokalla aloitetaan ensimmäisen vieraan kielen, A1-englannin opiskelu.
  • Kuudennella luokalla aloitetaan kaikille pakollisen toisen kotimaisen kielen eli B1-ruotsin opiskelu.

Lisäksi oppilas voi valita

  • Neljännellä luokalla alkavan vapaaehtoisen A2-kielen.
  • Kahdeksannella luokalla alkavan vieraan kielen eli B2-kielen valinnaisena aineena.

Vapaaehtoinen A2-kieli

Vapaaehtoisena A2-kielenä tarjotaan Porissa ranskaa, ruotsia, saksaa tai venäjää. A2-kieltä opiskellaan 2 vuosiviikkotuntia viikossa vuosiluokilla 4–9. Tunnit tulevat oppilaan vähimmäistuntimäärän päälle. Kieliryhmien perustaminen edellyttää, että kielen valitsee 15 oppilasta.

Vapaaehtoinen A2-kieli on vapaaehtoinen valintaan asti. Muuten kielivalinta on sitova koko perusopetuksen ajan ja A2-kielen opiskelun voi keskeyttää vain perustellusta syystä.

Jos omaan kouluun ei synny valittua A2-kielen ryhmää, oppilas voi käydä kieltenopetuksessa toisessa koulussa, mikäli se sopii lukujärjestyksiin. On hyvä huomata, että lukujärjestysten sopiminen joudutaan tarkistamaan joka vuosi uudelleen. Mikäli oppilas käy kieltenopetuksessa toisessa koulussa, hän voi hyödyntää maksutta kaupungin reittiliikennettä toiseen kouluun kulkemiseksi. Oppilas voi myös vaihtaa koulua A2-kielivalinnan vuoksi. Mikäli oppilas vaihtaa koulua kokonaan kielten opetuksen vuoksi, koulumatkoja ei korvata. Näistä vaihtoehdoista voi kysyä tarkemmin oman koulun rehtorilta.

Valinnainen B2-kieli

Jokainen Porin yläkoulu tarjoaa jotakin B2-kieltä valinnaisena aineena. B2-kieltä opiskellaan 2 tuntia viikossa 8. ja 9. luokalla. Valinnaisen B2-kielen ryhmä voidaan perustaa, mikäli valitsijoita on riittävästi.

Vieraan kielen opiskelu alakoulussa

  • Vieraan kielen opiskelu aloitetaan runsaalla ääntämisen, puheen ymmärtämisen ja puhumisen harjoittelulla. Vuorovaikutus- ja opiskelutaitojen kehittyminen on tärkeää.
  • Kielenopetuksen monipuoliset toiminnalliset menetelmät innostavat eri tavoin oppivia oppilaita käyttämään kielitaitoaan heti alusta asti.
  • Vuosien harjoittelun myötä kielitaito kielen eri osa-alueilla kehittyy ja samalla tavoitteet kasvavat. Suullisen tuottamisen lisäksi opiskelussa painottuvat kirjoitetun kielen ymmärtäminen, oma kirjallinen tuottaminen ja kielen rakenteiden tuntemus. Tietämys kohdemaan kulttuurista ja tavoista kasvaa.

Koulut tiedottavat vapaaehtoisten kielten valinnoista.