Katsomusaineet

Oppilas opiskelee katsomusaineena uskontoa tai elämänkatsomustietoa. Porissa järjestetään evankelisluterilaisen ja ortodoksisen uskonnon opetusta sekä uskontokuntiin kuulumattomille elämänkatsomustiedon opetusta.

Muiden uskontojen opetusta järjestetään, mikäli opetuksen järjestämisen ehdot täyttyvät. Tällä hetkellä järjestetään myös katolisen uskonnon ja islamin uskonnon opetusta.

Katsomusaine määräytyy oppilaan väestörekisteriin merkityn uskontokunnan mukaan. Huoltaja ilmoittaa kouluun ilmoittautumisen yhteydessä oppilaan katsomusaineen. Koulun alkaessa katsomusaine tarkistetaan sen mukaan, mitä katsomusainetta oppilas perusopetuslain mukaan opiskelee. Oppilas osallistuu yleensä oman uskontokunnan mukaisen katsomusaineen opetukseen, jos opetusta järjestetään. Vaihtoehtoisesti oppilas voi osallistua aina halutessaan evankelisluterilaisen uskonnon opetukseen.

Perusopetuslain mukaan oppilas voi osallistua seuraavin periaattein katsomusaineen opiskeluun:

  • Evankelisluterilaiseen seurakuntaan kuuluvat oppilaat opiskelevat aina evankelisluterilaista uskontoa.
  • Ortodoksiseen uskontokuntaan kuuluva oppilas voi opiskella ortodoksista uskontoa tai evankelisluterilaista uskontoa.
  • Suomessa rekisteröityihin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumaton oppilas voi opiskella elämänkatsomustietoa tai evankelisluterilaista uskontoa. 
  • Muihin uskontokuntiin kuuluva oppilas voi opiskella oman uskontokunnan mukaista uskontoa, mikäli sen opetusta järjestetään omassa koulussa etä- tai lähiopetuksena, evankelis-luterilaista uskontoa tai elämänkatsomustietoa. Oppilas voi myös osallistua oman uskonnollisen yhdyskunnan järjestämään opetukseen tai korvaavaan toimintaan, mutta tällöin oppilas ei saa todistusarviota katsomusaineesta.

Oppilaan todistukseen ei merkitä oppilaan opiskelemaa katsomusainetta. Todistukseen merkitään ainoastaan uskonto/elämänkatsomustieto lukuun ottamatta tilanteita, jossa katsomusainetta ei arvioida lainkaan.