Katsomusaineet

Oppilas opiskelee katsomusaineena uskontoa tai elämänkatsomustietoa. Porissa järjestetään evankelisluterilaisen ja ortodoksisen uskonnon opetusta sekä uskontokuntiin kuulumattomille elämänkatsomustiedon opetusta. Roomalaiskatolisen uskonnon opetusta järjestetään tällä hetkellä yhdessä koulussa ja islamin uskonnon opetusta etäopetuksena Tampereelta.

Katsomusaine määräytyy oppilaan väestörekisteriin merkityn uskontokunnan mukaan. Katsomusaine valitaan ensimmäiselle luokalle ilmoittautumisen yhteydessä. Oppilas osallistuu yleensä oman uskontokunnan mukaisen katsomusaineen opetukseen, jos opetusta järjestetään. Vaihtoehtoisesti oppilas voi osallistua evankelisluterilaisen uskonnon opetukseen.

  • Evankelisluterilaiseen seurakuntaan kuuluvat opiskelevat aina evankelisluterilaista uskontoa.
  • Oppilas, joka kuuluu sellaiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan, jonka oman uskonnon opetusta ei Porin kouluissa järjestetä, voi valita katsomusaineekseen evankelisluterilaisen uskonnon tai elämänkatsomustiedon.
  • Suomessa rekisteröityihin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumaton oppilas voi valita katsomusaineekseen elämänkatsomustiedon tai evankelisluterilaisen uskonnon.