Katsomusaineet

Oppilas opiskelee katsomusaineena uskontoa tai elämänkatsomustietoa. Porissa järjestetään evankelisluterilaisen ja ortodoksisen uskonnon opetusta sekä uskontokuntiin kuulumattomille elämänkatsomustiedon opetusta. Muiden uskontojen opetusta järjestetään, mikäli opetuksen järjestämisen ehdot täyttyvät. Tällä hetkellä järjestetään edellä mainitun lisäksi katolisen uskonnon ja islamin uskonnon opetusta.

Katsomusaine määräytyy oppilaan väestörekisteriin merkityn uskontokunnan mukaan. Katsomusaine valitaan ensimmäiselle luokalle ilmoittautumisen yhteydessä. Oppilas osallistuu yleensä oman uskontokunnan mukaisen katsomusaineen opetukseen, jos opetusta järjestetään. Vaihtoehtoisesti oppilas voi osallistua evankelisluterilaisen uskonnon opetukseen.

  • Evankelisluterilaiseen seurakuntaan kuuluvat opiskelevat aina evankelisluterilaista uskontoa.
  • Oppilas, joka kuuluu sellaiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan, jonka oman uskonnon opetusta ei Porin kouluissa järjestetä, voi valita katsomusaineekseen evankelisluterilaisen uskonnon tai elämänkatsomustiedon.
  • Suomessa rekisteröityihin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumaton oppilas voi valita katsomusaineekseen elämänkatsomustiedon tai evankelisluterilaisen uskonnon.