Opetusta tukevat kokonaisuudet

Perusopetus toteuttaa lapsen oikeutta oppimiseen ja henkilökohtaiseen hyvinvointiin. Opetusta tukevat kokonaisuudet vahvistavat muun muassa kestävää kehitystä, kulttuurintuntemusta, oppilaan valmiuksia toimia globaalistuvassa maailmassa sekä oppilaiden osallisuutta.