Oppimisen arviointi

Arvioinnin tarkoitus on kannustaa oppilaita oppimisessa. Opettaja seuraa koko ajan oppilaiden edistymistä ja arvioi heidän taitojensa kehittymistä. Oppilaita ohjataan myös itse arvioimaan työskentelyään ja oppimistaan. Oppilaan osaamisesta ja edistymisestä on annettava riittävän usein tietoa oppilaalle ja huoltajille.

Oppimisesta annetaan palautetta myös oppimiskeskustelujen ja todistusten avulla. Oppilaat saavat lukuvuoden päätteeksi keväällä lukuvuositodistuksen, jossa on oppiaineittain annettu arvio siitä, miten oppilas on saavuttanut lukuvuoden tavoitteet. Vuosiluokilla 7–9 annetaan myös välitodistus jouluna. Vuodenvaihteen tienoilla käydään myös oppimiskeskustelut kaikilla luokka-asteilla.

Suorituksia ja edistymistä ei myöskään verrata toisten oppilaiden suorituksiin vaan asetettuihin oppimistavoitteisiin. Arvioinnin yhdenvertaisuuden varmistamiseksi kansallisiin opetussuunnitelman perusteisiin on laadittu jokaiseen oppiaineeseen 6. vuosiluokan ja 9. vuosiluokan päätteeksi kansalliset arvioinnin kriteerit arvosanalle 8. Nämä arvioinnin kriteerit kuvaavat, millaista osaamista arvosana 8 edellyttää kussakin oppiaineessa. Jokainen opettaja käyttää näitä kriteereitä antaessaan oppilaillensa arviota 6. luokan lukuvuositodistukseen sekä perusopetuksen päättötodistukseen.