Tieto- ja viestintäteknologia opetuksessa

Digitaalisten laitteiden, työtapojen, pedagogiikan ja opetusmateriaalien rooli kasvaa uuden opetussuunnitelman myötä. Opetussuunnitelman ohella muutos johtuu yhteiskunnan, työelämän ja sosiaalisen kanssakäymisen digitalisoitumisesta, joka tapahtuu koulumaailmasta riippumatta.

Uudessa perusopetuksen opetussuunnitelmassa määritellään, miten digitalisaatio sisällytetään opetukseen ja oppimiseen. Opetussuunnitelmaan sisältyy tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen opetussuunnitelma.

Tieto- ja viestintäteknologinen (TVT) osaaminen on nykypäivänä tärkeä kansalaistaito. Porin peruskouluissa halutaan turvata kaikille oppilaille tasapuoliset mahdollisuudet TVT-taitojen kehittämiseen. Porissa jaetaan henkilökohtaiset laitteet opetuskäyttöön perusopetuksen 4.-9. -luokkalaisilla asteittain syksystä 2017 alkaen.

Lisätietoja huoltajille muun muassa opetuksen digitalisaatiosta ja kouluissa käytössä olevista sähköisistä oppimisympäristöistä ja laitteista löytyy sivulta: | https://peda.net/id/31007f2687e |.