Kultane® – kulttuuri- ja taidepainoitteinen neuvola

Lastenkulttuurikeskus Kruunupään Kultane®-toiminta on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti ainutlaatuisen moniammatillisen yhteistyön malli, joka on kehitetty Porissa lastenkulttuurikeskuksen ja Porin perusturvan yhteistyönä. Kultane®-neuvolan toiminta lisää perheiden hyvinvointia kulttuurin ja taiteen avulla ja tukee vanhemman ja lapsen varhaista vuorovaikutusta. Kultane®-neuvolan yleisilmeen suunnittelussa on huomioitu lapsen ilmaisu ja maailma värien ja seinämaalausten kautta.   
Lastenkulttuurikeskus Kruunupää tekee Kultane®-toimintaa tutuksi paikallisesti ja valtakunnallisesti. Vuonna 2021 Kultane® sai Patentti- ja rekisterihallitukselta myönteisen päätöksen tavaramerkin rekisteröinnistä. Rekisteröinti turvaa toiminnan alkuperän Porin kaupungille sekä korkean taiteellisen laadun toiminnan jatkolle.   

Perhevalmennus

Perhevalmennus on lastaan odottaville perheille suunnattua neuvolatoimintaa, johon lastenkulttuurikeskus Kruunupää tuottaa sisältöjä ja palvelumuotoja yhteistyössä Porin perusturvan kanssa.  

Perhepysäkki ja Hyvinvointia odotukseen  

Porin perusturvan neuvolapalvelut järjestävät yhteistyössä Kruunupään kanssa osana perhevalmennusta messumuotoisia tapahtumia, joissa perheet pääsevät tutustumaan vauvaperheille palveluita tuottaviin tahoihin omaan tahtiinsa ja esittämään heitä kiinnostavia kysymyksiä.    

Aistipajat

Itä-Porin Kultane®-neuvolan perhevalmennuksen esikoistaan odottavien vanhempien aistipajoissa työskennellään aisteja herkistäen. Tunnusteltavien materiaalien avulla perheet pääsevät tavoittamaan samanlaisia tuntemuksia kuin vauva. Vauvan aisteista kohdussa ensimmäisenä kehittyy tuntoaisti, joka on yksi vastasyntyneen tärkeimmistä aisteista. Pieni vauva reagoi maailmaan herkästi. Yllättävät ja kovat äänet tai kylmän kosketus saattavat säikäyttää tai pelästyttää vauvan, kun taas lämmin, pehmeä kosketus, syli ja rauhallinen puhe rauhoittavat. 

Masumaalaus   

Kruunupää on kehittämässä perhevalmennukseen myös uutta Masumaalaus-toimintaa, missä Vauvojen värikylpy® -menetelmästä tutut materiaalit ja vuorovaikutus ovat työkaluina tulevaan elämänmuutokseen. Omiin voimavaroihin, synnytykseen ja kehomuutokseen suhtautumista kohdataan taiteen keinoin.  

Ryhmäneuvolatoiminta    

Vauvojen värikylpy® osana Itä-Porin neuvolan kuuden kuukauden ikäisten ryhmäneuvolaa on vakiintunut ja juurtunut vankasti osaksi Kultane®-neuvolan toimintaa. Yhteistyö Kultane®-neuvolan terveydenhoitajien kanssa on sujuvaa ja yhdessä lastenkulttuurikeskus Kruunupään henkilökunnan kanssa muodostuukin uniikki työyhteisö, jossa terveydenhoitajien ja taiteilijoiden yhteistyö ja yhteisymmärrys sujuu hienosti luoden luovaa toimintaa neuvolaan. Ryhmäneuvolat ovat odotettuja ja niihin halutaan mukaan.   

Kultane®-erityisryhmätoimintaa   

Osana Kultane®-toimintaa järjestetään vanhemman ja vauvan hyvinvointia tukevia työpajakokonaisuuksia myös erityisryhmille mm. yhteistyössä Porin ensi- ja turvakodin kanssa. 
 


Lisätietoja

Annina Jansson
suunnittelija-ohjaaja Vauvojen värikylpy® -toiminnan sidosryhmäyhteistyössä
Erityistyöpajat ja Kultane-neuvolayhteistyö 
044 701 8500 | annina.jansson[at]pori.fi

Päivi Setälä
johtaja
044 701 1086 | paivi.setala[at]pori.fi