Poistumisturvallisuusselvitys

Poistumisturvallisuusselvitys on laadittava hoitolaitoksiin ja muihin tiloihin, joissa asuvien toimintakyky on tavanomaista huonompi. Selvityksessä arvioidaan miten tiloissa olevat pääsevät poistumaan turvallisesti rakennuksesta, joko itse tai avustettuina.

Poistumisturvallisuusselvitys on laadittava ennen toiminnan aloittamista ja päivitettävä vähintään kolmen vuoden välein tai toiminnan muuttuessa olennaisesti.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK on julkaissut oppaan poistumisturvallisuusselvityksen laatimiseksi. Lomakkeen täyttämisen helpottamiseksi toiminnanharjoittajan olisi hyvä hankkia SPEK:stä edellä mainittu opas.