Satamaito, havainnekuva

Asemakaavoja nähtävillä

Ehdotusvaiheessa olevia asemakaavoja nähtävillä 15.8. asti.

Satamaito, havainnekuva

Voit tutustua tarkemmin asemakaavan muutosehdotusten asiakirjoihin linkeistä.

Liinaharjan 609 1724 kaavamuutoksella sallitaan rivitalojen rakentaminen. 

Mikkolan asemakaavan muutosehdotuksella 609 1717 mahdollistetaan alueen voimalinjojen siirto pois tonttialueilta sekä lisärakentamista ja pysäköinnin järjestämistä Satakunnan Osuuskaupan tontille. 

Havainnekuva, Tiilimäki

Tiilimäen (Satasairaala) ehdotuksessa 609 1698 laajennetaan eteläistä pysäköintialuetta Vähämäenpuistoon ja kansallisen kaupunkipuiston alueelle. Lisäksi alueen asemakaava päivitetään vastaamaan sairaalan nykyisiä ja tulevia rakentamistarpeita sekä liikenneverkon muutoksia.

Teljän kaupunginosan asemakaavassa 609 1697 osoitetaan entisen Satamaidon alueelle asuntorakentamista ja rakennussuojelua.

Päärnäisten (Tuomarinkulma) kaavamuutoksella 609 1716 mahdollistetaan toimintojen kehittäminen mm. yhtenäistämällä kaavamääräyksiä. Kortteli on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. 

Asemakaavan muutosehdotukset ovat maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:ssä säädetyssä tarkoituksessa yleisön nähtävänä 4.7. – 15.8.2019 kaupunkisuunnittelussa Mahdolliset kaupunginhallitukselle osoitetut muistutukset on tehtävä saman ajan kuluessa: Porin kaupunkisuunnittelu, PL 95, 28101 PORI tai käyntiosoite Yrjönkatu 6 B (Palvelupiste Porina) tai kaupunkisuunnittelu@pori.fi.

Lisäksi entisen tyttöjen ammattikoulun kaavaehdotus on nähtävänä 12. elokuuta asti.

 


Satamaito, havainnekuva