Keskustelukarhu

Asukastilaisuuksien anti korvaamatonta Pori2030-valmistelussa

Porin kaupungin Pori2030-strategian valmistelutyöhön osallistettiin vahvasti myös kaupungin eri alueiden asukkaita. Jokaisella kaupungin palvelualueella järjestettyjen asukasiltojen koonnit ovat nyt valmistuneet.

Keskustelukarhu

Viime vuoden lopussa ja tämän vuoden alussa järjestetyt asukasillat eivät olleet poikkeuksellisia Porin tavassa kehittää kaupunkia. Eri asukasryhmien osallistaminen on ollut tärkeää ja menestyksekästä kaupungin kehittämisessä jo aiemminkin.

– Aidosti moniääninen vuorovaikutus edesauttaa luomaan oikeasti kaupunkimme näköistä strategiaa. Halusimme kuulla, mikä asukkaille on oikeasti tärkeää, ja millaisena he näkevät Porin nykyisyyden ja tulevaisuuden. Asukasillat olivat tässä erittäin hedelmällisiä, ja asukaspalautteen myötä strategia alkoi hyvin nopeasti hahmottumaan, kertoo strategiapäällikkö Tomi Lähteenmäki.

Asukasillat järjestettiin vuorotellen kaikilla Porin kahdeksalla palvelualueella: Noormarkussa, Ahlaisissa, Itä-Porissa, Länsi-Porissa, Pohjois-Porissa, Keski-Porissa, Meri-Porissa ja Laviassa. Tilaisuuksissa esitetyistä kysymyksistä on nyt tehty koonnit jokaisen palvelualueen sivuille. Koonneista löytyy myös vastauksia kysymyksiin, joihin asukastilaisuuksissa ei vastattu.

Kaupungin Pori2030-strategian valmistelussa ollaan jo loppuvaiheessa. Strategialuonnos tulee kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi huhtikuun valtuustokokouksessa.

Asukastilaisuuksien tallenteet saa nähtäväkseen ottamalla yhteyttä Porin kaupungin viestintä- ja osallisuusyksikköön sähköpostitse viestinta@pori.fi .


Keskustelukarhu