Uutisarkisto

Porikortteleiden logo jossa mustan palapelipalan päällä valkoisella teksti Porikorttelit

Porin kaupungin ja Porin kaupunkikeskusta ry:n välinen sopimus uudistettiin

Kaupunginhallitus päätti 13. maaliskuuta pidetyssä kokouksessa uudistaa Porin kaupungin ja Porin kaupunkikeskusta ry:n (Porikorttelit) välisen sopimuksen. Sopimus on ollut voimassa…
Kaupungintalon kulmaikkunat

Kaupunginhallitus päätti rahoitusjohtajan tehtävän määräaikaisesta hoitamisesta

Omistajaohjausyksikön päällikkönä toimiva rahoitusjohtaja Jouni Lampinen siirtyy kaupungin tytäryhtiön Porin YH-Asunnot Oy:n toimitusjohtajaksi 1. maaliskuuta 2023 alkaen. Kaupunginhallitus päätti 13.…
Asuminenjaympäristö_jatehuolto_Jatteidenlajittelu.jpg

Porin kaupunki perustaa kunnallisen jätehuoltoyhtiön yhdessä seitsemän osakaskunnan kanssa

Porin kaupunginhallitus päätti 16. tammikuuta pidetyssä kokouksessa, että Porin kaupunki perustaa kunnallisen jätehuoltoyhtiön yhdessä Harjavallan kaupungin, Kokemäen kaupungin, Merikarvian kunnan,…
Talousarvio Pori Sans -fontilla

Porin vuoden 2023 talousarvio etenee kaupunginvaltuustoon

Porin kaupunginhallitus on valmis viemään talousarvioehdotuksensa kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Vuoden 2023 talousarvioesitys on 13,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2023…
Kuva kesäisestä Yyterin meriravintolasta, jonka edustalla on asiakkaita

Kaupunginhallitus käsittelee ennakkokäsityspyyntöä Yyterin Meriravintola Oy:n omistaman kiinteistön purkamisesta

Kaupunginhallitus käsittelee 7. marraskuuta pidettävässä kokouksessa Yyterin Meriravintola Oy:n hallituksen esitystä Meriravintola-rakennuksen purkamisesta. Esitys perustuu rakennuksen alkuperäiseen kuntoon sekä Yyterin…
Ruokaa lautasella linjastossa

Ruoka-aputoimijoille myönnettiin ylimääräinen avustus

Kaupunginhallitus päätti 31. lokakuuta pidetyssä kokouksessa myöntää ylimääräistä avustusta kolmelle ruoka-apua tarjoavalle yhdistykselle yhteensä 45 000 euroa.
Lautanen, jossa ruokaa

Pori panostamassa entistä enemmän kumppanuuksiin yhdistysten kanssa – myös ruoka-aputoimintaan esitetään lisää avustusta

Vuonna 2023 solmittavat kumppanuussopimukset julistettiin yhdistysten haettavaksi 15.9.2022 mennessä. Kaupunginhallitus käsittelee 31. lokakuuta pidettävässä kokouksessa päätösehdotusta kumppanuussopimusneuvotteluiden käynnistämisestä.
Lammin tuulivoimapuisto

Lammin tuulivoimapuistohanke etenee osayleiskaavan laadintaan

Kaupunginhallitus päätti 17. lokakuuta pidetyssä kokouksessa käynnistää uudelleen tuulivoimapuiston osayleiskaavan laadinnan Ahlaisissa sijaitsevalle suunnittelualueelle.
Lammin tuulivoimapuisto

Lammin tuulivoimapuistohanke uudelleen vireille

Satawind Oy ja A. Ahlström Kiinteistöt Oy ovat tehneet Porin kaupungille aloitteen Lammin tuulivoimapuistoa koskevan osayleiskaavan laadinnasta. Kaupunginhallitus käsittelee 3.…
Satakunnan pelastuslaitos, logo

Pelastustoimi ja -laitos valmistelemaan pelastustoimen palvelutason parannuksia

Porin kaupunginhallitus päätti maanantaina 5. syyskuuta pidetyssä kokouksessa merkitä tiedoksi Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätöksen uhkasakon asettamisesta. Toimenpiteistä palvelutason parannuksiksi päättää kaupunginvaltuusto…