Rakennusvalvonta

Porinan asiakasneuvonta opastaa alustavasti sähköisissä lupapisteasioissa ja neuvoo tarvittaessa järjestämään tapaamisen lupakäsittelijän tai muun henkilöstön kanssa. Rakennusvalvontaan on hyvä olla yhteydessä jo hankkeen alkuvaiheessa.

Lupakäsittelijät pitävät suunnittelun aloituskokoukset ja käsittelevät lupahakemukset sekä hyväksyvät luvissa määrätyt suunnittelijat.

Tarkastusinsinöörit pitävät aloituskokoukset, valvovat rakennustöitä ja suorittavat lupa- ehtojen mukaisia katselmuksia sekä hyväksyvät luvissa määrätyt työnjohtajat. Hankkeiden erityissuunnitelmat toimitetaan ennalta sovittuna aikana. 

Rakennusvalvonta suorittaa rakennetun ympäristön jatkuvaa valvontaa. Valvonnan kohteita ovat muun muassa luvaton rakentaminen sekä rakennetun ympäristön siisteys ja kunnossapito.

Rakennusvalvonnan arkistossa säilytetään lupa-asiakirjoja ja erityissuunnitelmia. Arkistopalvelusta voi tiedustella kiinteistön tietoja ja tilata kopioita. Arkistopalvelu on maksullinen. Arkistotilaukset pyydämme tekemään arkistopalvelutilauslomakkeella.

HUOM! Porin rakennusvalvonta on siirtynyt sähköiseen lupamenettelyyn. Kaikki luvat haetaan sähköisesti Lupapisteen kautta.

Ajankohtaista:

Lavian keskiviikkoneuvonta 7.8.2019 alkaen
Rakennusvalvonnan viranhaltijat päivystävät vuorollaan Lavian kirjastossa joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 13-14:30. Voit tulla paikan päälle tiedustelemaan lupa-asioista, katselmuksista tai muusta rakennusalaan liittyvästä asiasta.

Rakennusjärjestys
Uusi rakennusjärjestys lainvoimainen 1.3.2019

Ympäristö- ja lupapalvelujen maksut ja hinnastot
Uusi taksa vahvistettu 1.3.2019

Rakennusvalvonta suljettuna
Rakennusvalvonta on suljettuna 15.7.-26.7.2019