Rakennusvalvonta

Porinan asiakasneuvonta opastaa alustavasti sähköisissä lupapisteasioissa ja neuvoo tarvittaessa järjestämään tapaamisen lupakäsittelijän tai muun henkilöstön kanssa. Rakennusvalvontaan on hyvä olla yhteydessä jo hankkeen alkuvaiheessa.

Lupakäsittelijät pitävät suunnittelun aloituskokoukset ja käsittelevät lupahakemukset sekä hyväksyvät luvissa määrätyt suunnittelijat.

Tarkastusinsinöörit pitävät aloituskokoukset, valvovat rakennustöitä ja suorittavat lupa- ehtojen mukaisia katselmuksia sekä hyväksyvät luvissa määrätyt työnjohtajat. Hankkeiden erityissuunnitelmat toimitetaan ennalta sovittuna aikana. 

Rakennusvalvonta suorittaa rakennetun ympäristön jatkuvaa valvontaa. Valvonnan kohteita ovat muun muassa luvaton rakentaminen sekä rakennetun ympäristön siisteys ja kunnossapito.

Rakennusvalvonnan arkistossa säilytetään lupa-asiakirjoja ja erityissuunnitelmia. Arkistopalvelusta voi tiedustella kiinteistön tietoja ja tilata kopioita. Arkistopalvelu on maksullinen. Arkistotilaukset pyydämme tekemään arkistopalvelutilauslomakkeella.

HUOM! Porin rakennusvalvonta on siirtynyt sähköiseen lupamenettelyyn. Kaikki luvat haetaan sähköisesti Lupapisteen kautta.

Ajankohtaista:

Rakennusvalvonta on suljettu 12.7. - 1.8.2021

Rakennustarkastusyhdistys RTY:n järjestämät koulutukset keväällä 2021
Rakennustarkastajille, suunnittelijoille, työmaavastaaville, urakoitsijoille ja rakennusalan ammattilaisille suunnatut koulutukset keväällä 2021.
Ohjelma ja ilmoittautuminen

Rakennusvalvontapalvelut poikkeustilanteen aikana
- Sähköinen neuvontapalvelu toimii normaalisti osoitteessa lupapiste.fi.
- Arkistopalvelu normaalisti (sähköinen tilauslomake).
- Suunnittelijat esittelevät lupahakemukset lupavalmistelijalle puhelimitse.
- Työmaakatselmukset pyydetään lupaehtojen mukaan hyvissä ajoin etukäteen, kuten normaalioloissa.
- Työmaakatselmukset suoritetaan minimimiehityksellä huomioiden voimassaoleva (THL):n ohjeistus; maskit, suojaetäisyydet, henkilömäärät, jne.
- Rakennesuunnitelmien esittely suoritetaan etänä puhelimitse tai videopuheluna.
- Aloituskokoukset pidetään lähtökohtaisesti videopuheluna.
- Menettelyt ovat voimassa toistaiseksi.