Rakennusvalvonta

Porinan asiakasneuvonta opastaa alustavasti sähköisissä lupapisteasioissa ja neuvoo tarvittaessa järjestämään tapaamisen lupakäsittelijän tai muun henkilöstön kanssa. Rakennusvalvontaan on hyvä olla yhteydessä jo hankkeen alkuvaiheessa.

Lupakäsittelijät pitävät suunnittelun aloituskokoukset ja käsittelevät lupahakemukset sekä hyväksyvät luvissa määrätyt suunnittelijat.

Tarkastusinsinöörit pitävät aloituskokoukset, valvovat rakennustöitä ja suorittavat lupa- ehtojen mukaisia katselmuksia sekä hyväksyvät luvissa määrätyt työnjohtajat. Hankkeiden erityissuunnitelmat toimitetaan ennalta sovittuna aikana. 

Rakennusvalvonta suorittaa rakennetun ympäristön jatkuvaa valvontaa. Valvonnan kohteita ovat muun muassa luvaton rakentaminen sekä rakennetun ympäristön siisteys ja kunnossapito.

Rakennusvalvonnan arkistossa säilytetään lupa-asiakirjoja ja erityissuunnitelmia. Arkistopalvelusta voi tiedustella kiinteistön tietoja ja tilata kopioita. Arkistopalvelu on maksullinen. Arkistotilaukset pyydämme tekemään arkistopalvelutilauslomakkeella.

HUOM! Porin rakennusvalvonta on siirtynyt sähköiseen lupamenettelyyn. Kaikki luvat haetaan sähköisesti Lupapisteen kautta.

Ajankohtaista:

Rakennusvalvonta suljettuna heinäkuussa.
Rakennusvalvonta on suljettuna 20.7.-31.7.2020

Rakennusvalvontapalvelut poikkeustilanteen aikana
- Kaikkia henkilökohtaisia tapaamisia pyritään välttämään. 
- Sähköinen neuvontapalvelu toimii normaalisti osoitteessa lupapiste.fi.
- Arkistopalvelu normaalisti (sähköinen tilauslomake).
- Suunnittelijat esittelevät lupahakemukset lupavalmistelijalle puhelimitse.
- Porinan asiakas- ja neuvontapalvelu suoritetaan etänä puhelimitse tai videopuheluna.
- Vain pakolliset työmaakatselmukset pidetään. (käyttöönotto- ja loppukatselmukset) Asiakirjatarkastukset pidetään ennen katselmusta lupapisteen osalta tallentamalla asiakirjat lupapisteeseen ja vanhemmissa luvissa asiakirjat toimitetaan sähköpostitse katselmuksen suorittavalle tarkastajalle (tallennettavia asiakirjoja mm. ote tarkastusasiakirjasta, sähkötarkastuspöytäkirja, ääneneristysmittauspöytäkirja, suorituskyvyttömyysvakuus, ym. lupaehtojen mukaiset selvitykset).
- Työnjohtajat ilmoittavat tehdyt tarkastukset (esim. perustus-, rakenne- ja hormitarkastukset) sähköpostitse tarkastusinsinööreille tai apulaisrakennustarkastajalle suoritetun tarkastuksen jälkeen.
- KVV- ja IV-työnjohtajat ilmoittavat sähköpostitse LVI-tarkastusinsinöörille suoritetuista KVV- ja IV-tarkastuksista. KVV- ja IV-työnjohtajat lisäävät lupapisteeseen tarkastusasiakirjat, painekoepöytäkirjan sekä ilmamäärien mittauspöytäkirjan ennen käyttöönottokatselmusta.
- Rakennesuunnitelmien esittely suoritetaan etänä puhelimitse tai videopuheluna.
- Aloituskokouksia ei pidetä rakennusvalvonnassa. Rakennushankkeeseen ryhtyvä yhdessä pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan kanssa täydentävät aloituskokouksen lomakkeen. Tämän jälkeen vastaava työnjohtaja ja rakennusvalvonnan tarkastaja käyvät erityisesti tarkistettavat asiat läpi puhelinkokouksessa.
- Menettelyt ovat voimassa toistaiseksi.

Lavian keskiviikkoneuvonta 7.8.2019 alkaen
Rakennusvalvonnan viranhaltijat päivystävät vuorollaan Lavian kirjastossa joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 13-14:30. Voit tulla paikan päälle tiedustelemaan lupa-asioista, katselmuksista tai muusta rakennusalaan liittyvästä asiasta.