Rakennusvalvonta

Kuinka voimme palvella? 
Rakennusvalvonnan ammattilaiset opastavat rakentamisen lupa-asioissa, ohjaavat rakennushankkeen toteuttamisessa ja auttavat tarvittavien rakennustietojen haussa. 

Neuvonta 
Rakennusvalvontaan on hyvä olla yhteydessä jo hankkeen alkuvaiheessa. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on kuitenkin syytä käyttää apunaan rakennusalan ammattilaisia, jotka osaavat arvioida hankkeen luvanvaraisuuden ja tuntevat asianmukaiset lupamenettelyt. 

Lupapisteen neuvontapyyntö 
Rakennusvalvonnan neuvonta toteutetaan ensisijaisesti sähköisessä palvelussa Lupapisteessä, jossa on mahdollista jättää neuvontapyyntö ja kutsua useampi osapuoli mukaan keskusteluun. 
Hankkeet, jotka edellyttävät poikkeamista tai suunnittelutarveratkaisua ennen varsinaista lupamenettelyä, on hyvä aloittaa Lupapisteen neuvontapyynnöllä. 

Soittoajan varaus 
Rakennusvalvonta parantaa asiakaspalveluaan ja kehittää ajanvarausjärjestelmää puhelinneuvonnan järjestämiseksi. Osallistu kehittämiseen, varaa soittoaika verkossa ja asiantuntijamme soittavat Sinulle! 

Varaa soittoaika tästä  (HUOM palvelu ei tue internet explorer verkkoselainta.)

Palvelupiste Porina
Palvelupiste Porinassa asiantuntijamme opastaa puhelimitse sähköisissä lupapisteasioissa ja neuvoo tarvittaessa järjestämään tapaamisen lupakäsittelijän tai muun henkilöstön kanssa. 

Jukka Ojanen, tarkastusinsinööri 
p. 044 701 1212 
Soittoajat:    ti-ke 8-12 

Luvan hakeminen 
Rakennusvalvonnan kaikki lupamenettelyt toteutetaan sähköisesti Lupapisteessä.
Lupakäsittelijät pitävät suunnittelun aloituskokoukset ja käsittelevät lupahakemukset sekä hyväksyvät luvissa määrätyt suunnittelijat. 
Tarkastusinsinöörit pitävät aloituskokoukset, valvovat rakennustöitä ja suorittavat lupa-ehtojen mukaisia katselmuksia sekä hyväksyvät luvissa määrätyt työnjohtajat. Hankkeiden erityissuunnitelmat toimitetaan ennalta sovittuna aikana. 

Arkistopalvelut 
Rakennusvalvonnan arkistossa säilytetään lupa-asiakirjoja ja erityissuunnitelmia. Arkistopalvelusta voi tiedustella kiinteistön piirustuksia ja tilata kopioita. Arkistopalvelu on maksullinen.

Rakennetun ympäristön valvonta 
Rakennusvalvonta suorittaa rakennetun ympäristön jatkuvaa valvontaa. Valvonnan kohteita ovat muun muassa luvaton rakentaminen sekä rakennetun ympäristön siisteys ja kunnossapito. 

AJANKOHTAISTA 

- Rakennusvalvonta on suljettu 11.7.-1.8.2022
-
Uusi taksa on astunut voimaan 1.5.2022

Rakennusvalvontapalvelut poikkeustilanteen aikana 
- Suunnittelijat esittelevät lupahakemukset lupavalmistelijalle videopuheluina. 
- Työmaakatselmukset pyydetään lupaehtojen mukaan hyvissä ajoin etukäteen, kuten normaalioloissa. 
- Työmaakatselmukset suoritetaan minimimiehityksellä huomioiden voimassaoleva THL:n ohjeistus; maskit, suojaetäisyydet, henkilömäärät, jne. 
- Rakennesuunnitelmien esittely suoritetaan etänä puhelimitse tai videopuheluna. 
- Aloituskokoukset pidetään lähtökohtaisesti videopuheluna. 
- Arkistopalvelu normaalisti (sähköinen tilauslomake).