Lastenkulttuurikeskus Kruunupää

Porin kulttuuripolku -toiminta ja Harrastetunnit Porissa – Kärkikerhot | suunnittelija-koordinaattori Katri Tella | 044 701 4416 | katri.tella(at)pori.fi | lastenkulttuurikeskus Kruunupää | Rautatienpuistokatu 7 (Käynti Porilaistenkadun puolelta), 28130 PORI

Viidesluokkalaiset Kulttuuripolulla 
Lastenkulttuurikeskus Kruunupää kulkee koululaisten vierellä Porin kaupungin kulttuuripolkua viidennen luokan ajan. Etappi Kulttuuripolun varrella tuo koululaisten arkeen 5.-luokkalaisille suunnattuja taiteilijavierailuita. Lukuvuosittain kouluille tarjotaan oman taiteilijavieraan mukaan määrittyvää sisältöä, kuten työpajatoimintaa, esityksiä tai konsertteja. Sisällöt tuotetaan yhdessä alueella toimivien taiteilijoiden kanssa; näin teemme alueellisia taiteilijoita, kulttuuria ja tapahtumatuotantoa tutuksi uusille yleisöille. 

Kerhotoimintaa
Lastenkulttuurikeskus Kruunupään kautta koordinoidaan kouluille myös koulupäivän aikana ja sen jälkeen tapahtuvaa kerhotoimintaa. Kärkikerhot ovat maksutonta taiteen ja kulttuurin harrastetoimintaa Porin alueen koululaisille. 

Taidetestaajat - Kasit kulttuurikriitikkoina
Taidetestaajat-hankkeessa tarjotaan kaksi korkealaatuista taide-elämystä kaikille Suomen kahdeksasluokkalaisille kolmen vuoden ajan. Vuosittain Satakunnasta on mukana noin 2500 oppilasta opettajineen. Hankkeen tavoitteena tarjota nuorille ikimuistoisia taide-elämyksiä – myös sellaisia, joihin moni ei muuten saisi kosketusta. Taidetestaajien toisena lukuvuonna 2018–2019 Satakunnan kasit pääsivät kokemaan Rakastajat-teatterin Karkotetut- tai Company Kaari & Roni Martinin Kill Carmen -esityksen. Valtakunnalliset vierailut sisältävät mm. teatteria, taidemuseoita, tanssia, klassista musiikkia ja oopperaa. Yleisö voi tarkastella kasien mielipiteitä taiteesta www.taidetestaajat.fi-sivustolla. Maailman suurin taidearviointi on käynnissä! Taidetestaajien toiminnasta vastaa Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, ja rahoittajana toimivat Suomen Kulttuurirahasto ja Svenska kulturfonden. 


Lastenkulttuurikeskus Kruunupään tavoitteena on löytää uudenlaisia lähestymistapoja kulttuurityöhön ja tehdä laaja-alaista yhteistyötä kaikkien lasten ja nuorten parissa työskentelevien kanssa. Toiminta rakentuu lasten ja nuorten ääntä ja tarpeita kuunnellen. Keskus tuottaa lapsille ja nuorille suunnattuja lastenkulttuuripalveluita sekä kehittää alueen lastenkulttuurin osaamista ja tutkimusta. Toiminnan kantavana ajatuksena on lasten ja nuorten oikeus omaan kulttuuriin sekä taiteellisesti ja pedagogisesti tasokas toiminta.

Lastenkulttuurikeskuksen yksi tärkeä tehtävä on koulujen ja kulttuurilaitosten yhteistyön edistäminen. Tämän yhteistyön tulosta on mm. tämä Kulttuuripolku-sivusto ja sen perustana oleva Porin kaupungin perusopetuksen kulttuuriopetussuunnitelma.