Koulu

Kaikilla Suomessa vakituisesti asuvilla lapsilla on oppivelvollisuus. Oppivelvollisuus alkaa, kun lapsi täyttää 7 vuotta. Maahanmuuttajaoppilas aloittaa yleensä valmistavassa opetuksessa ja siirtyy myöhemmin varsinaiseen perusopetukseen. Koulupäivän aikana lapset saavat ilmaisen lounaan.