Ympäristöterveysjaosto

Päätöslista 30.11.2023

§ 36 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 37 Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Pörsti ja Irene Häyry (varalla Jukka Heinonen).
Pöytäkirja tarkastetaan 4.12.2023.

§ 38 Asunnon terveyshaittaepäily, Asunto-oy Väinölänkulma
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 39 Eläinlääkäreiden palkkioiden enimmäismäärä vuonna 2024
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 40 Porin seudun ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2024
Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Taksan liitteenä olevan maksutaulukon sivulla 12 elintarvikelain mukaisten maksujen taulukon neljäs rivi muutettiin muotoon ”Lopettamisilmoituksen käsittelystä peritään 60€. Keskeytyneeksi ilmoitetun toiminnan aloittamisilmoituksen käsittelystä peritään 60 €” (esityksessä ”Lopettamisilmoituksen ja keskeyttämisilmoituksen käsittelystä peritään 60 €”).

§ 41 Porin seudun ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle 2024
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 42 Lausunto Ulvilan kaupungin vesilaitoksen toiminta-alueiden päivittämisestä
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 43 Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen epidemiatyöryhmä
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 44 Porin seudun ympäristöterveydenhuollon häiriötilannesuunnitelma
Merkittiin tiedoksi.

§ 45 Terveysvalvonnan asiakastyytyväisyyskysely elintarvikevalvonnan asiakkaille vuonna 2023
Merkittiin tiedoksi.

§ 46 Ympäristöterveysjaoston kokouspäivät keväällä 2024
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.