Ympäristöterveysjaosto

Päätöslista 30.5.2024

§ 12 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 13 Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sanna Aaltonen ja Pekka Pörsti (varalla Heikki-Eero Arola). Pöytäkirja tarkastetaan 3.6.2024.

§ 14 Ympäristöterveydenhuollon talouden toteuma vuonna 2023
Merkittiin tiedoksi.

§ 15 Ympäristöterveydenhuollon talouden käyttösuunnitelma vuonna 2024
Merkittiin tiedoksi.

§ 16 Porin seudun uimarannat 2024
Merkittiin tiedoksi.

§ 17 Tupakkalain 105 §:n mukaisen uhkasakon asettaminen, Piitti Oy
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 18 Oikaisuvaatimus terveydensuojelulain mukaisesta valvonnan perusmaksusta, VattuYoga
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 19 Oikaisuvaatimus terveydensuojelulain mukaisesta valvonnan perusmaksusta, iDare
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 20 Oikaisuvaatimus terveydensuojelulain mukaisesta valvonnan perusmaksusta, Somo Oy
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 21 Oikaisuvaatimus tupakkalain mukaisesta valvontamaksusta, Satakunnan osuuskauppa
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 22 Ympäristöterveysjaoston kokoukset syksyllä 2024
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 23 Salassa pidettävien asioiden esityslistalla käsiteltävät asiat
Toimielin päätti käsitellä erillisellä esityslistalla olevan asian.