Ympäristöterveysjaosto

Päätöslista 20.4.2023

§ 18 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 19 Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukka Heinonen ja Sanna Aaltonen. Pöytäkirja tarkastetaan 24.4.2023

§ 20 Porin seudun uimarannat 2023
Merkittiin tiedoksi.

§ 22 Oikaisuvaatimus ilmoituksen käsittelymaksusta, Varikko seurakunta
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 21 Muutos Porin seudun ympäristöterveydenhuollon taksaan
Jaosto päätti muuttaa 1.5.2023 alkaen Porin seudun ympäristöterveydenhuollon taksaa seuraavasti:

8 § Eläinlääkintähuoltolain 21 §:n mukaiset klinikkamaksut

8.2 Maksu keskitetystä yhteydenottopalvelusta
Suureläinpäivystyksen (puh. 0600 17011) puheluhinnat ovat (arvonlisäverollinen)

klo 17-20 68 cent/min + pvm/mpm
klo 20-08 1,98€/min + pvm/mpm.

17 § Muutoksenhaku

Hyväksyttyyn valvontasuunnitelmaan ja taksaan perustuvaan maksuun tyytymätön voi kirjallisesti vaatia oikaisua Porin kaupungin ympäristöterveysjaostolta.

Muilta osin taksaa ei muuteta.

§ 23 Oikaisuvaatimus elintarvikevalvonnan perusmaksusta, Osuuskunta Markkinoinnin Sataverkko,
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 24 Ympäristöterveysjaoston kokouspäivät syksyllä 2023
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.