Vapaa-ajan lautakunta

Kokous 4.6.2024

§ 48 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 49 Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Viliina Välimäki ja Antero Kivelä.

Pöytäkirja tarkastetaan 7.6.2024.

§ 50 Vapaa-ajan lautakunta, kolmannesvuosiraportointi T1 2024

Merkittiin tiedoksi.

§ 51 Pori Sinfoniettan syksyn 2024 lippujen hinnat ja kortit

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 52 Oikaisuvaatimus, Toiminta-avustusten myöntäminen hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämiseen vuodelle 2024

Viliina Välimäki teki Juha Joutsenlahden kannattamana seuraavan muutosehdotuksen: ”Hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden toiminta-avustusten myöntämisen lähtökohtana on toiminta-avustusten harkinnanvaraisuus. Millään yhteisöllä ei ole erityistä oikeutta avustuksen saamiseen sen itsensä kulloinkin valitsemaan toimintaan, vaan avustusten myöntäminen perustuu lautakunnan suorittamaan tarkoituksenmukaisuusharkintaan.

Porin kaupunki on moneen otteeseen myöntänyt avustuksia Setlementti Pori ry:lle vuosina 2019–2022. Suurin yksittäinen avustussumma oli 50 000 €, joka myönnettiin tälle yhdistykselle Kaikkien Itätuuli -hankkeeseen vuonna 2021. Ottaen huomioon siitä hankkeesta, kuten muistakin Setlementti Pori ry:n toiminnoista saadut kokemukset, yhdistyksen toiminnan määrään, laatuun ja paikallisen merkitykseen liittyvät näkökohdat sekä sen, että myöskään oikaisuvaatimuksen johdosta suoritetuissa kuulemisissa ei ole tullut ilmi seikkoja, jotka antaisivat aihetta 13.2.2024 tehdyn päätöksen muuttamiseen, lautakunta päättää hylätä Setlementti Pori ry:n 3.3.2024 päivätyn oikaisuvaatimuksen.”

Antero Kivelä kannatti pohjaehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kannatettu muutosehdotus ja koska on kannatettu myös pohjaehdotusta, niin asiasta on äänestettävä.

Asiassa suoritettiin äänestys.

JAA: pohjaehdotus

Ei: Viliina Välimäen tekemä ja Juha Joutsenlahden kannattama muutosehdotus.

Vapaa-ajan lautakunta päätti hyväksyä muutosehdotuksen äänin 4-7.

§ 53 Vapaa-ajan lautakunnan lausunto poikkihallinnollisesta liikkumisohjelmasta

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 54 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.