Vapaa-ajan lautakunta

Kokous 13.2.2024

§ 9 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 10 Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mika Aho ja Matti Välimäki.

Pöytäkirja tarkastetaan 16.2.2024.

§ 11 Porin kaupungin julkisen taiteen ohjelma

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 12 Vapaa-ajan lautakunnan lausunto, nuorisotalon tarveselvitys

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

§ 13 Vapaa-ajan lautakunnan lausunto, Porin stadionin tarveselvitys

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

§ 14 Vapaa-ajan lautakunnan lausunto valtuustoaloitteeseen Tekojääradan kattamisen selvitystyön ja tarvittavien toimenpiteiden valmistelun aloittaminen hankkeen toteuttamiseksi

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 15 Toiminta-avustusten myöntäminen hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämiseen vuodelle 2024

Lautakunta päätti yksimielisesti, että Setlementti Pori ry:lle ei myönnetä avustusta.

Avustussumma, jota ei myönnetty eli 6.000 euroa jaetaan tasan virkahenkilöstön toimesta niiden hakijoiden kesken, jotka eivät saaneet täysimääräistä avustusta, huomioiden kuitenkin avustushakemuksen haettu summa.

Muutoin avustukset jaetaan pohjaesityksen mukaan.

§ 16 Kulttuuriyksikön toiminta-avustukset vuodelle 2024

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 17 Toiminta-avustukset liikuntaan 2024

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 18 Toiminta-avustukset nuorisotyöhön 2024

Lautakunta päätti yksimielisesti, että Setlementti Pori ry:lle ei myönnetä avustusta.

Avustussumma, jota ei myönnetty eli 1.500 euroa jaetaan tasan virkahenkilöstön toimesta niiden hakijoiden kesken, jotka eivät saaneet täysimääräistä avustusta, huomioiden kuitenkin avustushakemuksen haettu summa.

Muutoin avustukset jaetaan pohjaesityksen mukaan.

§ 19 Vapaa-ajan lautakunta, muutos ostolaskujen hyväksyjiin vuonna 2024

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 20 Nuorisovaltuuston edustus toimielimissä, vapaa-ajan lautakunta

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

§ 21 Tiedoksi merkittävät asiat

Merkittiin tiedoksi.

§ 22 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.