Palveluliikelaitoksen johtokunta

PORIN PALVELULIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, PÄÄTÖSLISTA 18.4.2024

§ 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 18 Pöytäkirjan tarkastus

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

§ 19 Palveluliikelaitoksen talous- ja henkilöstöraportointi

Merkittiin tiedoksi.

§21 Toiminnan kehittäminen / Kannustuspalkinto

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

§ 21 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti ja merkittiin tiedoksi.