Palveluliikelaitoksen johtokunta

PORIN PALVELULIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, PÄÄTÖSLISTA 24.5.2023

§ 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 30 Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Niko Viinamäki ja Jari Taimi.

Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään perjantaina 26.5.2023.

§ 31 Palveluliikelaitoksen talous- ja henkilöstöraportointi huhtikuu 2023

Johtokunta merkitsi talous- ja henkilöstöraportit tiedoksi.

§ 32 Toiminnan kehittäminen / Kannustuspalkinto

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

§ 33 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti ja merkittiin tiedoksi.