Palveluliikelaitoksen johtokunta

PORIN PALVELULIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, PÄÄTÖSLISTA 22.11.2023

§ 58 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 59 Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirjo Mäki ja Ari Saukkokoski.

Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään perjantaina 24.11.2023.

§ 60 Palveluliikelaitoksen talous- ja henkilöstöraportointi lokakuu 2023

Merkittiin tiedoksi.

§ 61 Palveluliikelaitos, laskujen hyväksyjät ja varahyväksyjät vuodelle 2024

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

§ 62 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti ja merkittiin tiedoksi.