Tekninen lautakunta

TEKNINEN LAUTAKUNTA, PÄÄTÖSLISTA 21.3.2023

§ nro

§ 63-72              Hyväksyttiin.

§ 73                    Minna Haavisto ehdotti Sami Viitasaaren kannattamana päätösehdotukseen seuraavanlaisen lisäyksen: Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että työryhmään nimetään teknisen lautakunnan edustaja. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin äänin 7-6.

§ 74-75              Hyväksyttiin.