Porin Veden johtokunta

PORIN VESI, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, PÄÄTÖSLISTA 23.4.2024

§ 20 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 21 Pöytäkirjan tarkastus

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuure Puurunen ja Marianne Schrey (varalla Anne Jakonen).

Pöytäkirja tarkastetaan 23.4.2024.

§ 22 Porin Vesi, liikelaitoksen talous- ja henkilöstöraportti 31.3.2024

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 23 Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunnan kokoukset syyskaudella 2024

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin

§ 24 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen (KVVY ry) jäsenistön vuosikokous, kaupungin edustaja

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin

§ 25 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.