Porin Veden johtokunta

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, päätöslista 1.2.2023

PORIN VESI, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, PÄÄTÖSLISTA 1.2.2023

§1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§2 Pöytäkirjan tarkastus

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antero Kivelä ja Jouni Palojoki (varalla Anne Jakonen).

§3 Valitus tonttijohdon poistamisen veloituksesta

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

§4 Porin Veden jätevedenpuhdistamoiden vuosiraportointi 2022

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§5 Porin Vesi liikelaitoksen alustava taloudellinen tulos 2022

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§6 Muutos Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunnan kokousaikatauluun kevätkaudella 2023

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

§7 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Päätös: Merkittiin tiedoksi.