Porin Veden johtokunta

PORIN VESI, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, PÄÄTÖSLISTA 23.5.2023

§29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§30 Pöytäkirjan tarkastus

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antero Kivelä ja Anne Jakonen (varalla Jouni Palojoki).

Pöytäkirja tarkastetaan 24.5.2023.

§31 Tiedoksi merkittävät asiat

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§32 Eurajoen kunnan jätevesisopimus 1.1.2024 alkaen

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

§33 Optiovuoden käyttäminen, Kaivinkonepalvelut 2022-23

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 34 Porin Vesi, liikelaitoksen talous- ja henkilöstöraportti 30.4.2023

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 35 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Päätös: Toimielin päätti olla käyttämättä otto-​oikeutta ja merkitsi päätökset tiedoksi.