Porin Veden johtokunta

PORIN VESI, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, PÄÄTÖSLISTA 30.1.2024

§ 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Jakonen ja Katri Pohjankivi (varalla Pasi Nieminen). Pöytäkirja tarkastetaan 31.1.2024.

§ 3 Suomen vesilaitosten tunnuslukuraportti 2023

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 4 Porin Veden jätevedenpuhdistamoiden vuosiraportit 2023

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 5 Porin Vesi, liikelaitoksen alustava taloudellinen tulos 2023

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 6 Porin Veden palveluhinnasto 1.3.2024 alkaen

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 7 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 8 Lukkarinsannan alavesisäiliö B:n korjauksen muutostyö 1 ja muutostyö 2

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.