Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunnan kokous 31.1.2023

§ 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Henna Kyhä ja Helena Heljakka.

Pöytäkirja tarkastetaan 3.2.2023.

§ 3 Sivistyslautakunta

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 4 Nuorisovaltuuston edustus toimielimissä 2023

Merkittiin tiedoksi.

§ 5 Sivistyslautakunnan kokoukset keväällä 2023

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 6 Sivistystoimialan toimintasäännön päivittäminen

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 7 Sivistystoimiala, sivistyslautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2023

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 8 Sivistyslautakunta, laskujen hyväksyjät vuodelle 2023

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 9 Esi- ja perusopetuksen koulukuljetusperiaatteet (kuljetussääntö) 1.2.2023 alkaen

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 10 Toimintavuoden 2023-2024 esiopetuksen opetuspaikat

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 11 Porin kaupungin islamin opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 12 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman muuttaminen

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 13 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutos

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 14 Sivistyslautakunnan lausunto valtuustoaloitteeseen: Ruosniemen pyörätiet kuntoon

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 15 Sivistyslautakunnan lausunto valtuustoaloitteeseen: Koulukiinteistöjen piha-alueiden nykytilan kartoittaminen, sekä saadun selvityksen perusteella laadittava kehittämissuunnitelma

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 16 Sivistyslautakunnan lausunto valtuustoaloitteeseen: Nepsy-osaamisen lisääminen ja näkyväksi tuominen Porin kaupungissa

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 17 Sivistyslautakunnan lausunto valtuustoaloitteeseen: Aloite kyselyn teettämisestä Porin lukion ja Porin lyseon opiskelijoille opiskeluarjen sujuvuudesta ja mahdollisten muutostoimien selvittämisestä tulosten pohjalta

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 18 Opettaja, I sijoituspaikka Porin taidekoulu (PORI-03-163-22)

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 19 Opettaja, I sijoituspaikka Porin taidekoulu (PORI-03-163-22)

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 20 Irtisanoutuminen perusopetuksen lehtorin virasta

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 21 Irtisanoutuminen perusopetuksen lehtorin virasta

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 22 Irtisanoutuminen perusopetuksen lehtorin virasta

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 23 Irtisanoutuminen perusopetuksen luokanopettajan virasta

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 24 Irtisanoutuminen perusopetuksen luokanopettajan virasta

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 25 Irtisanoutuminen tuntiopettajan virasta

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 26 Tiedoksi merkittävät asiat

Merkittiin tiedoksi.

§ 27 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.