Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunnan kokous 29.8.2023

§ 163 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 164 Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jani-Petteri Pajukoski ja Heidi Sakari.

Pöytäkirja tarkastetaan 1.9.2023.

§ 165 Sivistyslautakunta, puolivuotisraportti kesäkuu 2023

Esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

”Sivistyslautakunta päättää merkitä puolivuotisraportin tiedoksi.

Lisäksi sivistyslautakunta on huolissaan kulukehityksestä ja kehottaa varhaiskasvatusyksikköä toiminnan organisointiin ja järjestelyihin niin, että kehitystä saataisiin hillittyä loppuvuoden osalta palvelujen laatu ja henkilökunnan hyvinvointi huomioiden.”

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 166 Sivistyslautakunta, laskujen hyväksyjät vuodelle 2023

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 167 Porin kaupungin opiskeluhuoltosuunnitelma 1.8.2023 alkaen

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 168 Sivistyslautakunnan lausunto valtuustoaloitteeseen: Sydänturvallisuuden parantaminen Porissa

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 169 Irtisanoutuminen erityisluokanopettajan virasta

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 170 Irtisanoutuminen perusopetuksen opettajan, oppilaanohjaajan virasta

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 171 Irtisanoutuminen luokanopettajan virasta

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 172 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 173 Salassa pidettävien asioiden esityslistalla käsiteltävät asiat

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.