Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunnan kokous 23.4.2024

§ 28 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 29 Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tomi Aalto ja Tuula Saarinen.

Pöytäkirja tarkastetaan 26.4.2024.

§ 30 Sivistyslautakunta, talous- ja henkilöstöraportti maaliskuu 2024

Merkittiin tiedoksi.

§ 31 Palvelusetelin arvon indeksitarkistus

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 32 Esiopetuksen järjestäminen Reposaaren koulussa lukuvuonna 2024–2025

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 33 Porin seudun kansalaisopiston kurssimaksut 1.8.2024 alkaen

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 34 Apulaisrehtori (0281), I sijoituspaikka Pohjoisväylän koulu (PORI-03-39-24)

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 35 Luokanopettaja (0017), I sijoituspaikka Väinölän koulu (PORI-03-13-24)

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 36 Luokanopettaja (0259), I sijoituspaikka Söörmarkun koulu (PORI-03-13-24)

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 37 Perusopetuksen luokanopettaja (0226), I sijoituspaikka Itätuulen koulu (PORI-03-13-24)

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 38 Perusopetuksen lehtori (oppilaanohjaus) (2048), I sijoituspaikka Porin Lyseon koulu (PORI-03-21-24)

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 39 Perusopetuksen lehtori (oppilaanohjaus) (2206), I sijoituspaikka Länsi-Porin koulu (PORI-03-21-24)

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 40 Perusopetuksen lehtori (matematiikka, fysiikka ja kemia) (2104), I sijoituspaikka Porin Lyseon koulu (PORI-03-16-24)

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 41 Perusopetuksen lehtori (matematiikka ja fysiikka) (2200), I sijoituspaikka Porin Lyseon koulu (PORI-03-17-24)

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 42 Perusopetuksen lehtori (fysiikka ja kemia) (2278), I sijoituspaikka Noormarkun yhtenäiskoulu (PORI-03-18-24)

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 43 Perusopetuksen lehtori (kotitalous) (2282), I sijoituspaikka Noormarkun yhtenäiskoulu (PORI-03-22-24)

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 44 Perusopetuksen lehtori (oppilaanohjaus) (2089), I sijoituspaikka Länsi-Porin koulu (PORI-03-21-24)

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 45 Lukion lehtori (englanti) (5023), I sijoituspaikka Porin Lukio (PORI-03-36-24)

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 46 Lukion lehtori (suomen kieli ja kirjallisuus) (5026), I sijoituspaikka Porin Lukio (PORI-03-34-24)

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 47 Lukion lehtori (filosofia) (5028), I sijoituspaikka Porin Lukio (PORI-03-32-24)

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 48 Lukion lehtori (fysiikka) (5017), I sijoituspaikka Porin Lukio (PORI-03-31-24)

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

§ 49 Lukion lehtori (liikunta ja terveystieto) (5018), I sijoituspaikka Porin lukio (PORI-03-33-24)

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 50 Lukion lehtori (erityisopetus) (5011), I sijoituspaikka Porin Lukio (PORI-03-35-24)

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 51 Palmgren-konservatorion lehtori (piano ja säestys), I sijoituspaikka Palmgren konservatorio (PORI-03-37-24)

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 52 Palmgren-konservatorion lehtori (sello ja yhteismusisointi), I sijoituspaikka Palmgren konservatorio (PORI-03-38-24)

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 53 Päätoiminen tuntiopettaja (T112), (englanti ja ruotsi), I sijoituspaikka Länsi-Porin koulu (PORI-03-26-24)

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 54 Päätoiminen tuntiopettaja (kotitalous) (T105), I sijoituspaikka Länsi-Porin koulu (PORI-03-23-24)

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 55 Päätoiminen tuntiopettaja (liikunta) (T93), I sijoituspaikka Meri-Porin yhtenäiskoulu (PORI-03-27-24)

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 56 Päätoiminen tuntiopettaja (historia ja yhteiskuntaoppi) (T1), I sijoituspaikka Itätuulen koulu (PORI-03-24-24)

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 57 Päätoiminen tuntiopettajan virka (Historia ja yhteiskuntaoppi) (T19), I sijoituspaikka Kuninkaanhaan koulu (PORI-03-24-24)

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 58 Päätoiminen tuntiopettajan virka (ruotsi ja englanti) (T111), I sijoituspaikka Kuninkaanhaan koulu (PORI-03-25-24)

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 59 Päätoiminen tuntiopettaja (fysiikka), (T110), I sijoituspaikka Länsi-Porin koulu (PORI-03-20-24)

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 60 Päätoiminen tuntiopettaja (matematiikka, fysiikka ja kemia) (T104), I sijoituspaikka Lavian yhtenäiskoulu (PORI-03-19-24)

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 61 Päätoiminen tuntiopettajan virka (T68) (kotitalous), l sijoituspaikka Kaarisillan yhtenäiskoulu (PORI-03-23-24)

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 62 Päätoiminen tuntiopettaja (luokanopettaja) (T41), I sijoituspaikka Cygnaeuksen koulu (PORI-03-29-24)

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 63 Päätoiminen tuntiopettaja (luokanopetus) (T108), I sijoituspaikka Cygnaeuksen koulu (PORI-03-29-24)

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 64 Päätoiminen tuntiopettaja (luokanopetus) (T109), I sijoituspaikka Cygnaeuksen koulu (PORI-03-29-24)

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 65 Päätoiminen tuntiopettaja (luokanopetus) (T24), I sijoituspaikka Itätuulen koulu (PORI-03-29-24)

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 66 Päätoiminen tuntiopettaja (luokanopetus) (T18), I sijoituspaikka Itätuulen koulu (PORI-03-29-24)

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 67 Lukion erityisluokanopettaja (erityisopetus ja aikuisten perusopetus) (5100), I sijoituspaikka Porin aikuislukio (PORI-03-15-24)

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 68 Erityisluokanopettaja (0260), I sijoituspaikka Kuninkaanhaan koulu (PORI-03-12-24)

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 69 Erityisluokanopettaja (2187), I sijoituspaikka Kaarisillan yhtenäiskoulu (PORI-03-12-24)

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 70 Erityisluokanopettaja (5069), I sijoituspaikka Kaarisillan yhtenäiskoulu koulu (PORI-03-12-24)

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 71 Erityisluokanopettaja (4088), I sijoituspaikka Noormarkun yhtenäiskoulu (PORI-03-12-24)

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 72 Erityisluokanopettaja (4012), I sijoituspaikka Myötätuulen koulu (PORI-03-12-24)

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 73 Erityisluokanopettaja (4038), I sijoituspaikka Myötätuulen koulu (PORI-03-12-24)

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 74 Erityisluokanopettaja (4081), I sijoituspaikka Väinölän koulu (PORI-03-12-24)

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 75 Erityisluokanopettaja (2172), I sijoituspaikka Tiilimäen koulu (PORI-03-12-24)

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 76 Erityisluokanopettaja (4049), I sijoituspaikka Tiilimäen koulu (PORI-03-12-24)

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 77 Erityisluokanopettaja (0036), I sijoituspaikka Itätuulen koulu (PORI-03-12-24)

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 78 Erityisopettaja (4089), I sijoituspaikka Itätuulen koulu (PORI-03-28-24)

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 79 Erityisopettaja (4073), I sijoituspaikka Porin Lyseon koulu (PORI-03-28-24)

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 80 Erityisluokanopettaja (4061), I sijoituspaikka Itätuulen koulu (PORI-03-12-24)

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 81 Erityisluokanopettaja (4010), I sijoituspaikka Myötätuulen koulu (PORI-03-12-24)

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 82 Erityisluokanopettaja (0240), I sijoituspaikka Länsi-Porin koulu (PORI-03-12-24)

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 83 Uudenkoiviston rehtorin viran haettavaksi julistaminen

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 84 Salassa pidettävien asioiden esityslistalla käsiteltävät asiat

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 85 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.