Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunnan kokous 30.1.2024

§ 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jani-Petteri Pajukoski ja Heidi Sakari.

Pöytäkirja tarkastetaan 2.2.2024.

§ 3 Sivistyslautakunta, talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2024

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 4 Sivistyslautakunta, laskujen hyväksyjät vuodelle 2024

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 5 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistus

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 6 Sivistyslautakunnan lausunto, kansalaisopiston tarveselvitys

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 7 Tiedoksi merkittävät asiat

Merkittiin tiedoksi.

§ 8 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.