Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta 4.5.2023

Asia nro

§ 35 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös

Suoritetun nimenhuudon jälkeen kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 36 Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Susanna Virkki ja Taina Lehtonen (varalla Tomi Lehtonen).

Pöytäkirja tarkastetaan 9.5.2023.

§ 37 Tilintarkastajan raportointi tarkastuslautakunnalle vuoden 2022 tilintarkastuksesta

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 38 Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2022

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 39 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 40 Muistio 28.3.2023 kokouksen kuulemisesta

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 41 Tiedoksi merkittävät asiat

Päätös

Merkittiin tiedoksi, ettei tiedoksi merkittäviä asioita ole.