Tarkastuslautakunta

Porin tarkastuslautakunta, päätöslista 24.1.2023

Asia nro

Päätös

§ 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös

Suoritetun nimenhuudon jälkeen kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Granholm ja Tuija Vähänen-Koivuluoma. (varalla Tomi Lehtonen)

Pöytäkirja tarkastetaan 27.1.2023.

§ 3 Porin Linjat Oy:n toimitusjohtajan kuuleminen

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi saadun selvityksen tiedoksi ja huomioon otettavaksi arviointityön yhteydessä.

§ 4 Muistio 13.12.2022 kokouksen kuulemisesta

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 5 Tarkastustoimi, käyttösuunnitelma vuodelle 2023

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 6 Tiedoksi merkittävät asiat

Päätös

Merkittiin tiedoksi.