Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta 13.2.2024

Asia nro

§ 8 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös

Suoritetun nimenhuudon jälkeen kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 9 Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Allan Lindeman ja Tomi Lehtonen (varalla Rauno Vesivalo).

Pöytäkirja tarkastetaan 16.2.2024.

§ 10 Sivistystoimialan toimialajohtajan kuuleminen

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 11 Sisäisen tarkastuksen toteutuminen 2023

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

§ 12 Muistio 23.1.2024 kokouksen kuulemisista

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 13 Vuoden 2023 arviointikertomuksen 1.evästyskeskustelu

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 14 Tiedoksi merkittävät asiat

Päätös

Merkittiin tiedoksi.