Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta 22.8.2023

Asia nro

§ 47 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös

Suoritetun nimenhuudon jälkeen kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 48 Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Granholm ja Sirkka Sainio (varalla Susanna Virkki).

Pöytäkirja tarkastetaan 25.8.2023.

§ 49 Pori 2030 -strategia ja kestävyysnäkökulma

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 50 HYTE-kerroin Porin kaupungin toiminnassa

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 51 Tilintarkastajan vuoden 2023 työohjelma

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 52 Seuraavan kokouksen kuulemisen evästyskeskustelu

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 53 Tarkastuslautakunnan arviointivuoden 2023 työohjelman vahvistaminen

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 54 Tarkastustoimen talouden kuukausiraportointi 1–6/ 2023

Merkittiin tiedoksi.

 § 55 Tiedoksi merkittävät asiat

Päätös

Merkittiin tiedoksi, ettei tiedoksi merkittäviä asioita ole.