Jätehuoltojaosto

11.6.2024

§ 6 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 7 Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Hatanpää ja Kaj-Mikko Mäntynen (varalla Karoliina Tala). Pöytäkirja tarkastetaan 13.6.2024.

§ 8 Keskustaajama-alueen rajaus, eteläinen alue
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 9 Jätehuoltoviranomaisen talouden raportointi tammi-huhtikuu 2024
Merkittiin tiedoksi.

§ 10 Jätehuoltojaoston kokouspäivät syksyllä 2024
Jätehuoltojaosto päätti kokoontua syyskaudella 2024 seuraavasti:

  • tiistaina 17.9.2024 klo 15.00
  • tiistaina 26.11.2024 klo 16.00