Jätehuoltojaosto

26.3.2024

§ 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mia Knuutila ja Karoliina Tala (varalla Pekka Hatanpää). Pöytäkirja tarkastetaan 28.3.2024.

§ 3 Jätetaksa 1.6.2024
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 4 Keskustaajama-alueen rajaus, pohjoinen alue
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 5 Jätehuoltomääräyksistä poikkeamisen menettelytavat
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.