Kaupunginhallituksen päätöslista

Kaupunginhallituksen kokouksen 29.5.2023 päätösluettelo

§ 281 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 282 Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aila Haikkonen ja Laura Pullinen (varalla Ismo Läntinen).

Pöytäkirja tarkastetaan 5.6.2023.

§ 283 Tilannekatsaus Kuntien TE-palvelut 2024 -uudistus

Kaupunginhallitus kuuli työllisyysalueen valmisteluryhmän tilannekatsauksen, ja kävi evästyskeskustelun valmistelun jatkamisen tueksi.

§ 284 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 22.5.2023

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 285 Tyltty 76. kaupunginosa (osa), asemakaavan muutos 609 1763

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 286 Isokatava 74. kaupunginosa (osa), asemakaavan muutos 609 1760

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 287 Honkaluoto 80. kaupunginosan 1. asemakaava ja asemakaavan muutos 609 1725

Asia jätettiin pöydälle.

§ 288 Lotskeri 55. kaupunginosan 1. asemakaava 609 1579 (Lotskerinmäki)

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 289 Kaavoitusviranomaispalvelujen järjestäminen Kankaanpään kaupungissa

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 290 Länsi-Suomen Voima Oy:n osakekauppa 2023

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 291 Keräämö Oy ennakkokäsityspyyntö 15.5.2023

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 292 Koy Lavian Virastotalo, yhtiökokous 6.6.2023

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

§ 293 Sataedun yhtymäkokous 25.5.2023

Merkittiin tiedoksi.

§ 294 Satakunnan Messut Oy yhtiökokous 23.5.2023

Merkittiin tiedoksi.

§ 295 Satakunnan Messut Ry vuosikokous 23.5.2023

Merkittiin tiedoksi.

§ 296 Pori Jazz Oy:n varsinainen yhtiökokous

Esittelijä poisti asian listalta.

§ 297 Waltti Solutions Oy:n yhtiökokous 7.6.2023

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

§ 298 Oy Mäntyluoto Terminals Ltd -nimisen yhtiön varsinainen yhtiökokous 23.5.2023

Merkittiin tiedoksi.

§ 299 Toimielinten pöytäkirjat

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 300 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 301 Tiedoksi merkittävät asiat

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 302 Salassa pidettävien asioiden esityslistalla käsiteltävät asiat

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.