Kaupunginhallituksen päätöslista

Kaupunginhallituksen kokouksen 17.6.2024 päätösluettelo

Käsitellyt asiat

§ 284 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 285 Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Aro ja Jussi Ihamäki (varalla Arto Nurmi).

Pöytäkirja tarkastetaan 24.6.2024.

§ 286 Porin kaupunkikeskustan kehittämisohjelma

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 287 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 10.6.2024

Kaupunginhallitus päätti pyytää valtuustoaloitteesta § 68 Nuorisovaltuuston lausunnon 31.10.2024 mennessä.

Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 288 Uuden varavaltuutetun määrääminen

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 289 Uuden varavaltuutetun määrääminen

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 290 Vuoden 2024 talousarvion muuttaminen, tekninen lautakunta

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 291 Kuntalaisaloite kansanäänestyksen järjestämiseksi koskien Pori Energia Oy:n vähemmistöosuuden myyntiä

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 292 Hankintapäätös asiantuntijapalvelut Pori Energia Oy:n vähemmistöosuuden myyntiprosessiin

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

§ 293 Porin kaupungin ja Raahen kaupungin välinen merituulikeskus- ja satamakehitysyhteistyö, ohjausryhmän Porin edustajien nimeäminen

Porin kaupunginhallitus päätti nimetä Porin kaupungin ja Raahen kaupungin välisen merituulikeskus- ja satamakehitysyhteistyön ohjausryhmään Porin edustajiksi Arja Laulaisen, Bia Kasken, Arto Nurmen ja Lauri Innan.

Lisäksi kaupunginhallitus evästää Porin Satama Oy:tä nimeämään ohjausryhmään hallituksen puheenjohtaja Antti Lehtosen ja toimitusjohtaja Vesa Mäkilän.

§ 294 Porin stadionin hankesuunnittelu

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

§ 295 Länsi-Suomen Voima Oy:n osakekauppa 2024

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 296 Kirrinsanta 66. kaupunginosan kortteleita 1-4, Kolpantietä (osa), Kirrinsannantietä (osa) ja suojaviheralueita koskeva asemakaavan muutos 609 1771

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 297 Päärnäinen 6. kaupunginosan korttelin 80 (osa) asemakaavan muutos 609 1772

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 298 Vähärauma 25. kaupunginosan kiinteistön 609-25-9907-2 ja Pekanpuiston III (osa) asemakaavan muutos 609 1776

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 299 Lainan myöntäminen Kiinteistö Oy Domus Arctopolikselle

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 300 Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Keskusta koskeva osakassopimus

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 301 Hankintaoikaisuvaatimus hankintapäällikön päätökseen koskien alkusammutusvälineiden tarkastus- ja huoltopalveluita

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 302 Kantelu Porin kaupungille Musan puiston harvennuksen toteuttaminen

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 303 Hallinto-oikeuden päätös koskien valitusta kesäajan ruokailun järjestämisestä lapsille ja nuorille

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 304 Yhtiökokous, Oy Mäntyluoto Terminals Ltd, 14.6.2024

Merkittiin tiedoksi.

§ 305 Suisto Kiinteistöt Oy yhtiökokous 18.6.2024

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

§ 306 Toimielinten pöytäkirjat

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 307 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 308 Tiedoksi merkittävät asiat

Merkittiin tiedoksi.