Kaupunginhallituksen päätöslista

Kaupunginhallituksen kokouksen 16.2.2024 päätösluettelo

Käsitellyt asiat

§ 73 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 74 Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aila Haikkonen ja Henna Kyhä (varalla Jaakko Jäntti).

Pöytäkirja tarkastetaan 23.2.2024.

§ 75 Kansalaisopiston tarveselvitys

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 76 Pääkirjaston tarveselvitys

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 77 Ennakkokäsityspyyntö, Kiinteistö Oy Domus Arctopolis

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 78 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 12.2.2024

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 79 Etuosto-oikeuden käyttäminen Tuorsniemessä, kiinteistö 609-445-16-0 Suvimettä

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 80 Vähärauma 25. kaupunginosan kiinteistön 609-25-9907-2 ja Pekanpuiston III (osa) asemakaavan muutos

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 81 Kuuminaisten ranta-asemakaavan muutos 609 R-64

Esittelijä poisti asian listalta.

§ 82 Toimielinten pöytäkirjat

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 83 Tiedoksi merkittävät asiat

Merkittiin tiedoksi.