Elinvoima- ja ympäristölautakunta

14.2.2024

§ 15 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Lautakunta totesi, että esittelijänä toimiva toimialajohtaja ja hänen sijaisensa olivat esteellisiä osallistumaan kokoukseen. Esittelijänä toimi tässä kokouksessa Seppo Salonen.

§ 16 Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiina Stenman ja Johanna Siitari (varalla Kimmo Hohkala). Pöytäkirja tarkastetaan 16.2.2024.

§ 17 Elinvoima- ja ympäristötoimialan toimintasääntö 1.3.2024 alkaen
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 18 Läsnäolo- ja puheoikeus elinvoima- ja ympäristölautakunnan kokouksissa
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 19 Ostolaskujen hyväksyjät elinvoima- ja ympäristötoimialalla vuonna 2024
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 20 Rakennusjärjestyksen uudistamisen asettaminen vireille
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 21 Toimitusinsinöörin viran perustaminen
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 22 Irtisanoutuminen apulaisrakennustarkastajan virasta
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 23 Porilaisten nuorten ja opiskelijoiden kesätyöllistymisen tukeminen
Merkittiin tiedoksi.

§ 24 Nuorisovaltuuston edustus toimielimissä, elinvoima- ja ympäristölautakunta
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

§ 25 Elinvoima- ja ympäristölautakunnan lausunto, Porin kaupungin asuntopoliittisen ohjelman tarkistus ja päivittäminen, valtuustoaloite, Liike Nyt valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja valtuutettu Christa Lahto
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 26 Elinvoima- ja ympäristölautakunnan lausunto, Lapsi- ja pakkotyön kitkeminen Porin kaupungin hankintaketjusta, valtuustoaloite, useat valtuustoryhmät, ensimmäinen allekirjoittaja valtuutettu Sanna Grönmark
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 27 Avustusperiaatteiden päivittäminen
Merkittiin tiedoksi.

§ 28 Tapahtuma-avustuksen myöntäminen, Porin Venetsialaiset
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lautakunta päätti yksimielisesti hylätä avustushakemuksen. Hakijaa ohjeistetaan toimittamaan uusi hakemus, jossa tarkempi erittely hankkeen talousarviosta, myös tuloarviosta, sekä yksilöity projektisuunnitelma.

§ 29 Tapahtuma-avustuksen myöntäminen, KWT Kuukkarin Wanhat Talot 2024 – tapahtuma
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 30 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset
Toimielin päätti olla käyttämättä otto-oikeutta ja merkitsi päätökset tiedoksi.