Elinvoima- ja ympäristölautakunta

22.5.2024

§ 62 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 63 Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jussi Ihamäki ja Antti Linnainmaa (varalla Ulrika Jussil-Puusa). Pöytäkirja tarkastetaan 24.5.2024.

§ 64 Elinvoima- ja ympäristötoimialan talouden kolmannesvuosiraportti 01/2024
Merkittiin tiedoksi.

§ 65 Ostolaskujen hyväksyjät elinvoima- ja ympäristötoimialalla vuonna 2024
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 66 Satakunnan työllisyysalueen virkojen perustaminen
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

§ 67 Johtavan kaupungineläinlääkärin viran täyttäminen
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 68 Apulaisrakennustarkastajan viran täyttäminen
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 69 Kaupunkimittauksen kaukokartoitusaineistojen hinnoittelu ja taksan päivitys
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 70 Elinvoima- ja ympäristölautakunnan lausunto, Lupapiste.fi viesteihin vastattava 3 arkipäivän sisällä, valtuustoaloite, valtuutettu Mikael Ropo
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 71 Oikaisuvaatimus, Osoitenumerointi, Ollilanpolku (osa)
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 72 Oikaisuvaatimus – Osoitenumerointi, Linnaistie
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 73 Leirintäalueilmoitus, Lentävä Mökki Oy
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 74 Hankeavustuksen myöntäminen, Setlementti Pori ry
Asia päätettiin palauttaa valmisteluun. Hankeavustuksen hakijalta pyydetään lisätietoja.

§ 75 Hankeavustuksen myöntäminen, Satakunnan hyvinvointi- ja kulttuuriyhdistysten tuki ry.
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 76 Hankeavustuksen myöntäminen, MTK-Satakunta ry
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 77 Hankeavustuksen myöntäminen, Kyläsaaren kiinteistönomistajat ry
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 78 Tapahtuma-avustuksen myöntäminen, H-veneluokan MM-kilpailut
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 79 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset
Toimielin päätti olla käyttämättä otto-oikeutta ja merkitsi päätökset tiedoksi.