Elinvoima- ja ympäristölautakunta

20.9.2023

§ 96 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 97 Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hanna Sinisalmi ja Tiina Puska (varalla Antti Linnainmaa). Pöytäkirja tarkastetaan 25.9.2023.

§ 98 Elinvoima- ja ympäristötoimiala, talousarvio vuodelle 2024
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 99 Elinvoima- ja ympäristötoimiala, Henkilöstösuunnitelma vuosille 2024–2026 sekä vuoden 2024 koulutussuunnitelma
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 100 Rakennustarkastajan viran täyttäminen
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 101 Rakennetun ympäristön tarkastajan viran täyttäminen
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 102 Ympäristöterveysjaosto, 1.6.2023-31.5.2025
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 103 Hallintopakkohakemus rakennuslupa-asiassa
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

§ 104 Kantelu Porin kaavoitus- ja rakennusasioita käsittelevien virkamiesten menettelystä / eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen sijaisen päätös
Merkittiin tiedoksi.

§ 105 Hankeavustuksen myöntäminen, Länsi-Suomen Romanit ry
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 106 Hankeavustuksen myöntäminen, Setlementti Pori ry
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 107 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset
Toimielin päätti olla käyttämättä otto-oikeutta ja merkitsi päätökset tiedoksi.