Joukkoliikennejaosto

Päätöslista 9.4.2024

§ 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jussi Viertola ja Tarja Grönblom (varalla Mirva Virtanen). Pöytäkirja tarkastetaan 11.4.2024.

§ 3 Liikennöintisopimuksen päivittäminen sidosyksikkö Porin Linjat Oy:n kanssa
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 4 Joukkoliikenteen kustannusjakosopimuksen päivittäminen Ulvila-Pori yhteysvälillä 5.6.2023 alkaen
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 5 Joukkoliikenneviranomaisen talouden raportointi vuodelta 2023
Merkittiin tiedoksi.

§ 6 Joukkoliikenneviranomaisen talouden käyttösuunnitelma vuonna 2024
Merkittiin tiedoksi.

§ 7 Joukkoliikennejaosto, kuntalaisaloitteiden raportointi 2023
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 8 Joukkoliikennejaoston kokouspäivät syksyllä 2024
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 9 Joukkoliikenteen viestintä ja markkinointi vuonna 2023
Merkittiin tiedoksi.