Joukkoliikennejaosto

Päätöslista 23.5.2023

§ 20 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 21 Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Grönblom ja Juha Hernberg (varalla Krista Virtanen-Olejniczak). Pöytäkirja tarkastetaan 25.5.2023.

§ 22 Joukkoliikenneviranomaisen talouden raportointi tammi-huhtikuu 2023
Merkittiin tiedoksi.

§ 23 Sopimus myyntirajapinnan ja joukkoliikenteen mobiililippujen käytöstä liikkumis- ja yhdistämispalvelujen sovelluksissa
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 24 Kankaanpää-Pori -yhteysvälin joukkoliikenne 1.6.2024 alkaen
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 25 Porin joukkoliikenteen palvelutason parantaminen syksystä 2023 alkaen
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 26 Reittimuutos linjalle 6M Sampola–Mikkola ja 6H Sampola–Harmaalinna
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 27 Reittimuutos linjalle 40M syksystä 2023 alkaen
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 28 Joukkoliikennejaoston kokouspäivät syksyllä 2023
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.