Joukkoliikennejaosto

Päätöslista 14.11.2023

§ 36 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 37 Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sirpa Björkbacka ja Mari Nurmi (varalla Ilpo Kyllönen). Pöytäkirja tarkastetaan 16.11.2023.

§ 38 Aikuisten kausilippu liikkumis- ja yhdistämispalvelujen sovelluksissa
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 39 Kankaanpää-Pori -yhteysvälin joukkoliikenne 1.6.2024 alkaen (VARELY/6486/2023)
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 40 Linjan 69 Lavia-Pori reitin ja vuorotarjonnan lopettaminen 1.6.2024 alkaen
Joukkoliikennejaosto päätti hylätä esityksen. Joukkoliikenneviranomainen tarkastelee liikenteen asiakasmäärien kehittymistä vuoden jakson ajan ja tekee sen mukaan päätöksen liikenteen tulevaisuudesta.

§ 41 Aloite ikäihmisten maksuttomasta joukkoliikenteestä
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.