Osallistu ja vaikuta

Osallisuus on halua ja mahdollisuutta päättää ja vaikuttaa. Se on nähdyksi, kuulluksi, arvostetuksi ja ymmärretyksi tulemista. Osallisuus ehkäisee syrjäytymistä ja antaa kokemuksen yhteisöön kuulumisesta. Se on aktiivista toimintaa: yhteisiin asioihin vaikuttamista.

Kuntalaki, kaupunkistrategia ja Pori-sopimus velvoittavat huolehtimaan asukkaiden ja palveluiden käyttäjien edellytyksistä osallistua ja vaikuttaa kaupungin toimintaan.

18 vuotta täyttäneet voivat äänestää kunnallisvaaleissa, jotka järjestetään neljän vuoden välein. Porilaiset voivat osallistua ja vaikuttaa myös tekemällä aloitteita, antamalla palautetta, ottamalla yhteyttä luottamushenkilöihin ja viranhaltijoihin sekä osallistumalla yleisötilaisuuksiin, kyselyihin ja keskusteluihin.

Kaupungin henkilöstön ja asukkaiden yhteistyön tueksi Porille on laadittu osallisuus- ja vuorovaikutusmalli, jonka kaupunginhallitus hyväksyi 19.3.2018.