Joukkoliikennejaosto

PÄÄTÖSLISTA 5.11.2019

§ 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 18 Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Salsoila ja Anssi Salmi (varalla Harri W. Kesti). Pöytäkirja tarkastetaan 7.11.2019.

§ 19 Joukkoliikenne ja liikkuminen -toimintayksikön talouden toteutuma 1.1. -30.9.2019
Merkittiin tiedoksi.

§ 20 Joukkoliikennejaoston kokouspäivät keväällä 2020
Päätösehdotuksen mukaisesti.

§ 21 Joukkoliikenteen lipputuotevalikoiman uudistaminen - osallistamisen tulokset
Merkittiin tiedoksi.

§ 22 Joukkoliikenteen lipputuotteet paikallisliikenteessä 1.7.2020 alkaen Porin kaupungin alueella
Joukkoliikennejaosto päätti yksimielisesti muuttaa junnu -​lipun nimen nuoriso -​lipuksi. 
Esittelijä teki muutetun päätösehdotuksen,​ jonka mukaan aikuisen ja nuorison kertalippu sisältää 60 minuutin vaihto-​oikeuden.
Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 23 Kokemäki-Pori -kausilippu, käyttöehdot ja asiakashinnoittelu
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Käsittely kokouksessa: Riitta Suonpää poistui kokouksesta klo 15:41.

§ 24 Pori-Kokemäki -liikennöintikorvauksen muutos kausilippujen käyttöönoton johdosta ajalle 1.1.-7.8.2020
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 25 Option käyttöönotto yhteysvälillä Pori-Kokemäki linjat 70 ja 71, ajalle 8.8.2020-8.8.2021
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 26 Ulvila-Pori -kausilippu, käyttöehdot ja asiakashinnat
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 27 Tiedoksi merkittävät asiat
Merkittiin tiedoksi.