Joukkoliikennejaosto

PÄÄTÖSLISTA 18.5.2021

§ 39 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

§ 40 Pöytäkirjan tarkastus
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Salsoila ja Matti Peltonen (varalla Anssi Salmi).
Pöytäkirja tarkastetaan 20.5.2021.

§ 41 Avoimen joukkoliikenteen hankintasopimus sidosyksikkö Porin Linjat Oy:n kanssa 7.6.2021 alkaen
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.