Palveluliikelaitoksen johtokunta

PALVELULIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, PÄÄTÖSLISTA 24.3.2020

Pykälä  

§ 16 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 § 17 Pöytäkirjan tarkastus
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikko Pakkasela ja Sami Hietaharju. Pöytäkirja tarkastetaan 26.3.2020.

 § 18 Porin Palveluliikelaitos, vuoden 2019 tilinpäätös
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

 § 19 Palveluliikelaitoksen henkilöstökertomus
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

 § 20 Talous- ja henkilöstöraportti helmikuu 2020
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 § 21 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset
Päätös: Merkittiin tiedoksi.