Palveluliikelaitoksen johtokunta

PALVELULIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, PÄÄTÖSLISTA 

25.5.2021

Pykälä  

§ 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 28 Pöytäkirjan tarkastus

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

§ 29 Porin Palveluliikelaitoksen talouden kuukausiraportointi 2021 

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

§ 30 Porin Palveluliikelaitoksen laskujen hyväksyjät 2021

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

§ 31 Kotiin toimitettavien aterioiden tuotannon jatkaminen Perusturvalle 1.6.-2.8.2021

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

§ 32 Tiedoksi merkittävät asiat 

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 33 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset 

Päätös: Merkittiin tiedoksi.