Palveluliikelaitoksen johtokunta

PALVELULIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, PÄÄTÖSLISTA 

23.8.2022

 

§ 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

§ 38 Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Niko Viinamäki ja Marju Sjösten (varalla Pirjo Mäki).

 Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään torstaina 25.8.2022.

 

§ 39 Palveluliikelaitoksen laskujen hyväksyjät vuodelle 2022

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

§ 40 Palveluliikelaitoksen toimintasäännön muuttaminen

Esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

”Johtokunta hyväksyy voimassa olevaan Porin palveluliikelaitoksen toimintasääntöön seuraavan muutoksen: Toimintasäännön 6 § Palveluliikelaitoksen henkilöstöasioita koskevat tehtävät ja toimivalta -pykälän Palkkauksesta / palkanlisistä päättäminen -osion alle lisätään seuraava määräys: ”Kohde: Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korotus 1–5 %, Päättäjä: Liikelaitoksen johtaja, HR:n lausunnon saatuaan”. Toimintasäännön muutos tulee voimaan 1.9.2022.”

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

§ 41 Palveluliikelaitoksen talouden kuukausiraportointi 2022

Merkittiin tiedoksi.

 

§ 42 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.