Porin Veden johtokunta

PORIN VESI, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, PÄÄTÖSLISTA 25.3.2020

 

§ 14 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

§ 15 Pöytäkirjan tarkastus

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marita Salmio ja Tapio Rosnell, varalla Harri Aaltonen.

 

§ 16 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 

§ 17 Porin Veden tulosraportti 29.2.2020

Päätös: Hyväksyttiin.

 

§ 18 Puhdistamolietteen käsittelyn ja loppusijoituksen sopimusmuutos, Envor Pori Oy

Päätös: Hylättiin

 

§ 19 Maanvuokrasopimuksen muuttaminen, Envor Pori Oy

Päätös: Esittelijä poisti asian esityslistalta