Porin Veden johtokunta

PORIN VESI, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, PÄÄTÖSLISTA 20.9.2022

 

§55 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

§56 Pöytäkirjan tarkastus

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maria Rautanen ja Anne Jakonen.

 

§57 Vuokra Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamolle vuonna 2023

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

§57 Muutos Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunnan syyskauden 2022 kokousaikatauluun

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

§59 Porin Vesi, liikelaitoksen talous- ja henkilöstöraportti 31.8.2022

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 

§60 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Päätös: Merkittiin tiedoksi.