Porin Veden johtokunta

PORIN VESI, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, PÄÄTÖSLISTA 15.9.2021

 

§ 35 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

§ 36 Pöytäkirjan tarkastus

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Halttunen ja Suvi Heikkinen, varalla Anne Jakonen. Pöytäkirja tarkastetaan 15.9.2021.

 

§ 37 Porin Veden johtokunnan kokoonpano

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 

§ 38 Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunnan sihteeri

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

§ 39 Läsnäolo- ja puheoikeudet Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunnan kokouksissa

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

§ 40 Johtokunnan kokoukset syyskaudella 2021

Päätös: Esittelijän ehdotuksesta  johtokunta päätti pitää syyskauden 2021 kokouksensa esityksen mukaisina päivinä alkaen klo 16.30.

 

§ 41 Porin Vesi, liikelaitoksen yleisesittely

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 

§ 42 Porin Vesi, talousraportti 31.8.2021

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 

§ 43 Talousarvion 2022 lähtökohdat

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 

§ 44 Porin Vesi, liikelaitoksen henkilöstösuunnitelma vuosille 2022-2025 sekä koulutussuunnitelma vuodelle 2022

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin

 

§ 45 Muutos Porin Vesi, liikelaitoksen yhteistyötoimikunnan 2018-2021 jäseniin

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

§ 46 Keskuspuhdistamon neljännesvuosiraportti II/2021 ja pienpuhdistamoiden puolivuosiraportit I/2021

Päätös: Merkittiin tiedoksi

 

§ 47 Tiedoksi merkittävät asiat

Päätös: Merkittiin tiedoksi

 

§ 48 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Päätös: Merkittiin tiedoksi.