Tarkastuslautakunta

PORIN TARKASTUSLAUTAKUNTA, PÄÄTÖSLISTA 25.2.2020

Asia nro

11–17
Hyväksyttiin

18
Tarkastuslautakunta päätti pyytää kaupunginhallituksen salaiset pöytäkirjat liitteineen arviointityön ja valvontatehtävän suorittamiseksi vuodelta 2019. Tietopyyntö osoitetaan hallintoyksikön päällikölle Maija Arolalle. Tietopyyntöön pyydetään vastaus 15.3.2020 mennessä.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

19
Merkittiin tiedoksi