Tarkastuslautakunta

PORIN TARKASTUSLAUTAKUNTA, PÄÄTÖSLISTA 23.8.2022

Asia nro

§ 47 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös

Suoritetun nimenhuudon jälkeen kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

§ 48 Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Susanna Virkki ja Veera Forsbacka. (varalla Ilari Koivula)

Pöytäkirja tarkastetaan 26.8.2022.

§ 49 Pori Energia Oy:n toimitusjohtajan kuuleminen

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi saadun selvityksen tiedoksi ja huomioon otettavaksi arviointityön yhteydessä.

Pykälä 49 käsiteltiin aikataulusyistä viimeisenä.

 

§ 50 Tilintarkastajan vuoden 2022 työohjelma

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

§ 51 Tarkastuslautakunnan arviointivuoden 2022 työohjelman vahvistaminen

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

§ 52 Seuraavan kokouksen kuulemisen evästyskeskustelu.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

§ 53 Tarkastustoimen talouden seurantaraportointi II/2022

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

 

§ 54 Tarkastuslautakunnan koulutustilaisuus

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti osallistua tarkastustoimen ja hallinnon seminaariin.

 

§ 55 Tiedoksi merkittävät asiat

Päätös

Merkittiin tiedoksi, ettei tiedoksi merkittäviä asioita ole.