Tarkastuslautakunta

PORIN TARKASTUSLAUTAKUNTA, PÄÄTÖSLISTA 14.9.2021

Asia nro

§ 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Päätös Suoritetun nimenhuudon jälkeen kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 51 Pöytäkirjan tarkastus
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Taina Lehtonen ja Tomi Lehtonen.

Pöytäkirja tarkastetaan 17.9.2021.

 

§ 52 Toimikaudeksi 2021-2025 valitun tarkastuslautakunnan kokoonpano
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

 

§ 53 Tarkastuslautakunnan esittelijän nimeäminen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

§ 54 Läsnäolo-oikeus tarkastuslautakunnan kokouksissa
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Läsnäolo-oikeus myönnettiin kokouksessa myös tekniselle tuelle Petri Mäkelälle.

 

§ 55 Tarkastuslautakunnan sihteerin nimeäminen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

§ 56 Tilintarkastajan vuoden 2021 työohjelma
Päätös
Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi tilintarkastajan vuoden 2021 työohjelman.

 

§ 57 Tarkastuslautakunnan tilivuosien 2021-2024 arviointisuunnitelma
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

§ 58 Tarkastuslautakunnan syyskauden 2021 ja kevätkauden 2022 kokousajat
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

§ 59 Sidonnaisuusilmoitukset
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

 

§ 60 Tarkastustoimi, talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

§ 61 Tarkastustoimi, henkilöstösuunnitelma vuodelle 2022-2025 sekä vuoden 2022 koulutussuunnitelma
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

§ 62 Tarkastustoimen talouden seurantaraportointi II/2021
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

 

§ 63 Tarkastuslautakunnan koulutustilaisuus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

§ 64 Tiedoksi merkittävät asiat
Päätös
Merkittiin tiedoksi.