Ympäristöterveysjaosto

PÄÄTÖSLISTA 9.1.2020

§ 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Daniel Nagy ja Sami Hietaharju. Pöytäkirja tarkastetaan 13.1.2020.

§ 3 Ympäristöterveydenhuollon talouden toteutuma 1.1.-30.11.2019
Merkittiin tiedoksi.

§ 4 Terveydensuojelulain 27 §:n mukainen määräys ja uhkasakon asettaminen
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 5 Terveydensuojelulain 27 §:n mukainen määräys ja uhkasakon asettaminen, Kiinteistö Oy Porin Päiväkodit
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 6 Asumiskielto
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 7 Asumiskielto, asunto-osakeyhtiö
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 8 Kala-alan laitoksen hyväksyminen, Reposaaren Lajittelu ja Fileointi Oy
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 9 Uhkasakon asettaminen, Tuomisaaren kauppa
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.