Ympäristöterveysjaosto

PÄÄTÖSLISTA 20.5.2021

§ 6 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 7 Pöytäkirjan tarkastus
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sami Hietaharju ja Päivi Laakso. Pöytäkirja tarkastetaan 24.5.2021.

§ 8 Ympäristöterveydenhuollon talouden raportointi vuonna 2021
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 9 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2020
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 10 Porin seudun uimarannat 2021
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 11 Salassa pidettävien asioiden esityslistalla käsiteltävät asiat
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.