Ympäristöterveysjaosto

YMPÄRISTÖTERVEYSJAOSTO

PÄÄTÖSLISTA1.9.2022

§ 13 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

§ 14 Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sanna Aaltonen ja Juha Tenho (varalla Jukka Heinonen).

Pöytäkirja tarkastetaan 5.9.2022.

 

§ 15 Vastaus aluehallintoviraston selvityspyyntöön pieneläinten eläinlääkäripäivystyksen järjestämisestä

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

§ 16 Salassa pidettävien asioiden esityslistalla käsiteltävät asiat

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.