Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta on lakisääteinen lautakunta. Sen tehtävä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Lautakunnan tehtävänä on myös arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. Lisäksi tarkastuslautakunta huolehtii kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Uutena tehtävänä tarkastuslautakunnalla on valvoa kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Tarkastuslautakunta valmistelee kunnanhallitukselle esityksen tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Lautakunta antaa vuosittain valtuustolle arviointikertomuksen sekä vastaa tilintarkastajan antaman tilintarkastuskertomuksen hallinnollisesta valmistelusta valtuuston käsittelyä varten.

Tarkastuslautakunnassa on 11 jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on lain mukaan oltava kaupunginvaltuuston jäseniä. Lautakunnan esittelijänä toimii tarkastuspäällikkö Niko Poskiparta. Kaikilla on käytössä sähköpostiosoite muodossa etunimi.sukunimi@pori.fi.

Tarkastuslautakunta 2017-2021

JäsenVarajäsen
Kaarina Ranne, puheenjohtaja, VIHRJere Kuusinen, VIHR
Ari Nordström, varapuheenjohtaja, SDPSeija Koskinen, SDP
Helena Lindberg, SDPSisko Peltomäki, SDP
Kari Aaltonen, SDPNiklas Hällberg, SDP
Asko Apajasalo, VASIlari Koivula, VAS
Maarit Lepomäki, VASKerttu Kuusisto, VAS
Pentti Ruusunen, KOKPekka Niemelä, KOK
Sirkka Sainio, KOKKristiina Viljanen, KOK
Taina Lehtonen, PSEija Kiiskinen, PS
Antti Linnainmaa, KESKTapio Nummi, KESK
Marika Hiltunen, KDJarkko Lammi, KD