Asunnottomuuden puolittaminen Porissa, Aspu-hanke

Asunnottomuuden puolittaminen Porissa, Aspu-hanke (2020-2022) on osa Sosiaali- ja terveysministeriön asunnottomuutta vähentävien sote-palvelujen kehittämishanketta. 

Hanke sisältyy ympäristöministeriön käynnistämään yhteistyöohjelmaan asunnottomuuden puolittamiseksi vuoteen 2023 mennessä. 

Vuonna 2020 Porin asunnottomuuslaskelmassa oli 53 asunnotonta. 

Hankkeen tavoitteena on kehittää asiakaslähtöisiä sosiaali- ja terveyspalveluja kaikkein heikoimmassa asemassa oleville henkilöille, joilla on monialaista ja laajaa asumiseen liittyvää tuen tarvetta. 

Kehittämisteemoina ovat:

•    asumisneuvonnan, asumis- ja taloussosiaalityön kehittäminen
•    matalan kynnyksen toiminnan kehittäminen
•    liikkuvan työn ja Poriin soveltuvien jalkaautuvien palveluiden käyttöönotto
•    kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen
•    palvelukentän aktivointi ~ asuminen puheeksi kaikissa palveluissa

Asunnottomuutta ehkäisevien sote-palvelujen kehittämishankkeet liittyvät myös käynnissä olevaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelmaan.

Hanketyöntekijät:

Projektikoordinaattori Pauliina Oksanen                     
pauliina.oksanen@porinperusturva.fi, puh. 044 701 1898

Projektityöntekijä Mari Rautava
mari.rautava@porinperusturva.fi,  puh. 044 701 1899