Healint

EU-rahoitteisessa kolmevuotisessa (2017–2020) Erasmus+ -hankkeessa Healint on tarkoituksena luoda auditointityökalu hoitotyön kansainvälisten harjoittelupaikkojen laadun varmistamiseksi. HEALINT-projektin tavoitteena on edistää kansainvälistä opiskelijavaihtoa.

Kevääseen 2020 mennessä hankkeessa on tuotettu kansainvälisten harjoittelupaikkojen auditointiprotokolla sekä ulkoisille auditoijille kohdennettu koulutus ja harjoittelupaikkojen auditointilomake. Hankkeen tuotokset julkaistaan seminaaritilaisuudessa jokaisessa hankkeeseen osallistuneessa maassa loppuvuoden 2020 aikana. 

Projektiin osallistuvat korkeakoulut: Nottingham University, Englanti (koordinaattori), Middlesex University, Englanti, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Suomi, University of Alicante, Espanja ja State Higher Vocational School in Tarnow, Puola.

Projektiin osallistuvat terveydenhuolto-organisaatiot: Porin perusturva ja Clinica Vistahermosa, Espanja

Ulkopuolinen laadun valvoja: Knowledge Innovation Center, Malta

Lisätiedot:
www.healint.eu
Minna Markkanen, 044 710 3558
Päivi Granfors, paivi.granfors@porinperusturva.fi