Urbcultural planning – Humaania kaupunkikehittämistä kulttuurin keinoin

UrbCulturalPlanning-hanke toimii Porin kaupunkikeskustan elävöittäjänä 2019-21 eri tahojen kanssa yhteistyössä! Tällä sivulla perustietoa hankkeesta. Laita seurantaan myös sosiaalisen median kanavat, toimintaryhmämme Boris&Borelia sekä hankkeen kansainvälinen sivusto ja somekanavat.

Kirjurinluodon uimaranta

Pori Urban Lab elokuussa 2021: Kaupunkivihreää ja -sinistä

UrbCulturalPlanning-hanke järjestää kahden päivän Urban Lab-webinaari teemalla ”Greening and blueing the city” 25.-26.8.2021. Ohjelmaa on molempina päivinä klo 10-13.  

Webinaarissa käsitellään viheralueiden ja vesielementin merkitystä kaupungeissa.  Aiheeseen sukelletaan kulttuurisuunnittelun,  hallinnollisten toimien (kuten Porin kansallinen kaupunkipuisto), vihreän aktivismin sekä vihreätä elementtiä hyödyntävien taidehankkeiden kautta. Osallistujat saavat monipuolisen kuvan aiheesta erilaisten käytännön esimerkkien ja yhteisten keskustelujen kautta. Koko ohjelma on englanninkielinen ja maksuton. 

Porin päivän viikon ohjelmaa keskusaukiolla, Yrjönkadulla ja Eteläpuistossa

Porin päivän viikolla 23.–26.9.2020 Matkakeskuksen, kaupunkikeskustan ja Kirjurinluodon välillä kulkevat elämykselliset reitit aukeavat toiminnallisen ohjelman myötä ja keskusaukiolla keskustelu kaupunkitiloista ja Pasaasin yleissuunnitelmaluonnoksesta käy kuumana kahvipannun lisäksi. Yrjönkadulla oman kädenjäljen katukuvaan voi jättää yhteisöllisessä taideteoksessa.

UrbCulturalPlanning-hanke on mukana toimissa, erityisesti Keskusaukion vuorovaikutuskylässä. 

Keskusaukion vuorovaikutuskylä: 23.-26.9.2020

Keskiviikosta lauantaihin Keskusaukio muuttuu vuorovaikutuskyläksi, jossa sekä keskustellaan kaupunkitilasta että luodaan sitä käytännössä. Alueen somistuksessa on käytetty varastojen uumenista löydettyjä Porin kaupungin käytöstä poistamia kaupunkikalusteita sekä ylijäämämateriaaleja.Voit tutustua Keskusaukion historiaan vanhojen valokuvien ja tarinoiden kautta. Alueen tulevaisuutetta voit pohtia vuorovaikutusseinillä sekä tutustua Porin kaupunkisuunnittelun tekemään Pasaasin alueen yleissuunnitelmaluonnokseen, vaikkapa yhdessä kaupungin virkamiehen kanssa.

Riikasta meille rantautuu ”Free Shop”-tavaranvaihtokonsepti, jossa mielenkiintoinen tavara vaihtuu toiseen ja rahaa ei tarvita. Kannattaa tulla tutustumaan ja ottaa reppuun muutama tavara valmiiksi mukaan! Piste toimii aukioloaikojen puitteissa. Jos posti ehtii ajoissa paikalle, lauantaina esitetään elokuvantekijä Tepi Salokarin ennen näkemätön 40-minuuttinen dokumentti Porin päivän vieton 30-vuotisjuhlista vuodelta 1990.

Vuorovaikutuskylä on avoinna: 

ke 23.9. klo 12-19 (yleisöluento klo 14, avajaiset klo 18) 
to 24.9. klo 12-18
pe 25.9. klo 12-18
la 26.9. klo 10-18 (elokuvanäytös, yllätysohjelmaa) 

Valokuva ideointilapuista seinällä.

Ideointilappuja seinällä

Hankkeesta

UrbCulturalPlanning on Itämeren alueella toimiva hanke, jonka tarkoituksena on tuoda kulttuurisuunnittelua vahvemmin osaksi kaupunkien kehittämistyötä. Kulttuurisuunnittelu tarkoittaa kehittämistä, joka nojaa vahvasti asukkaiden osallistamiseen, taiteen ja kulttuurin menetelmien hyödyntämiseen sekä hallinto- ja organisaatiorajat ylittävään yhteistyöhön. Porin kaupunki on ollut mukana suunnittelemassa ja käynnistämässä hanketta yhdessä partnerien kanssa.

Hankkeen kumppanimaat ovat Latvia, Liettua, Puola, Saksa, Tanska, Norja, Ruotsi ja Venäjä (Kaliningradin alue). Tarkempi listaus hankepartnereista sivun alalaidassa. Hankeaika on 1.1.2019-30.6.2021 (koronatilanteen vuoksi lisäaikaa joillekin toiminnoille 30.9.2021 asti).

Porissa fokuksessa ovat erilaiset keskustan alueen kehittämisen kokeilut. Toimenpiteissä keskitytään erityisesti keskustan alueen kehittämisen prosessien parantamiseen ja tyhjissä tiloissa tehtäviin kokeiluihin. Toisena teemana on joen ja rantojen alueella tehtävät toimenpiteet.

Kansainväliset verkostot

Paikallisen tekemisen lisäksi hankkeessa toimitaan hankepartnereiden kanssa kansainvälisessä verkostossa. Verkosto vaihtaa tietoa ja kokemuksia keskenään muun muassa yhteisissä konferensseissa ja kussakin maassa järjestettävissä URBAN LAB -työpajoissa. Porissa järjestetään kaksi työpajaa: lokakuussa 2019 teemana on “design”, eli kehittämisprosessien suunnittelu ja elokuussa 2021 teemana on kaupunkivihreä.

Hankkeessa on myös kansainvälinen vaihto-ohjelma kaupunkisuunnittelijoille sekä luovan alan ammattilaisille (erityisesti yhteisötaiteilijoille). Haku ohjelmaan oli hankkeen alussa. Poriin saapui kaksi residenssitaiteilijaa/urbanistia syksyllä 2019, Abdul Dube ja Jonas Büchel. 

Tapahtumien, kokeilujen ja työpajojen lisäksi hankkeessa kehitetään kaupunkien sisäisiä toimintatapoja, eri hallinnonalojen välistä yhteistyötä sekä yhteiskehittämistä asukkaiden, yhdistysten ja yritysten kanssa. Porin tehtävänä on omien, kaupunkikeskustaa kehittävien projektien lisäksi koordinoida hallinnollisten toimintatapojen kehittämistä ja hyvien käytäntöjen levittämistä: Pori on siksi myös vahvasti mukana hankkeen konferenssien järjestämisessä. Ensimmäinen konferenssi pidettiin Kielissä 4.-7.7.2019. Seuraavat ovat Gdanskissa Marraskuussa 2020 ja Riikassa kesällä 2021.

Hankepartnerit

Tanska: 
Danish Cultural Institute (pääpartneri)
Copenhagen International Theater
Guldborgsund Municipality

Saksa: 
Heinrich Böll Foundation Schleswig-Holstein 
Project company Kiel-Gaarden

Puola: 
City Culture Institute (Gdansk)
Pomorskie Voivodeship
The Baltic Sea Cultural Centre

Suomi: 
Porin kaupunki

Latvia: 
City of Riga

Liettua: 
Vilnius Gediminas Technical

Norja: 
Inland Norway University of Applied Sciences

Ruotsi: 
University of Skövde

Venäjä (Kaliningrad):
Baltic Branch of the Federal State Public Institution of Culture ”State Museum and exhibition centre ”ROSIZO””

Menneitä tapahtumia

Jonas Büchel: Pori-Poris-Boris

Torstai 28.11.2019 klo 15
Valimo, Porilaistenkatu 2

Porin kaupunki ja UrbCultural Planning- hanke järjestivät syys-lokakuussa Porin kävelykadulla “Poris- keskustan alueen kehittämisen tutkimuskeskus”-nimisen pop-up tilan, jossa yli 2000 kaupunkilaista kävi antamassa näkemyksiään alueen nykytilasta ja kehittämisestä. Jonas Büchel työskenteli tilassa 5 viikkoa vierailevana kehittäjänä ja tutustui kaupunkimme syvimpään olemukseen keskustelemalla asukkaiden, eri organisaatioiden edustajien ja kulttuuritoimijoiden kanssa.

Jonas pääsi syvälle porilaisuuden ihon alle ja teki 20 vuoden kehittäjäkokemuksella osallistamisprojekteista havaintoja kaupunkimme potentiaalista.

Nyt Jonas palaa Poriin antamaan loppuraporttinsa torstaina 28.11. klo 15:00 Valimolle! Tilaisuudessa Jonas avaa, mitä mahdollisuuksia kulttuurin panostaminen strategisena voimavarana voisi Porille tuoda ja mitä ainutlaatuista meillä ulkopuolisen silmin täällä jo on. Kannattaa tulla paikalle kuulemaan, luvassa on nimittäin erittäin tarkkanäköistä ja tanakkaa tavaraa!

Tilaisuus kestää noin tunnin, ja se on englanninkielinen. Kahvitarjoilu.
Tilaisuuden järjestävät Porin kaupunki ja UrbCultural Planning-hanke.

Jonas Büchel: Pori-Poris-Boris

Porin kaupunki – City of Pori, UrbCultural Planning project and Porikorttelit NGO organised a pop-up space “Poris- city center research development space” where 2000 residents shared their ideas and wishes for the development of the area.

Jonas Büchel worked in the space for 5 weeks as a developer-in-residence and got to know the deepest layers of Pori in conversations with residents, different organisations and cultural actors. With his 20 years experience in participatory projects, he made some remarks of our town.

Now Jonas will return to give this final report on Thursday 28th November 3 P.M. at Valimo-sali! In this event Jonas will share what kind of potential culture could offer Pori as a strategic focus point. He will also give an outside perspective on what unique factors already exist here. This is definitely worth checking out!

Event is organised by City of Pori and UrbCultural Planning project. Coffee available.

Kansainvälinen Urban Lab: Power from the people – työpaja 23.-24.10.2019

Urban Lab on kaksipäiväinen kansainvälinen työpaja kaupunkien ja kaupunkitilojen kehittämisestä yhteissuunnittelun menetelmin.

Paikallisten osallistujien lisäksi työpajaan osallistuu noin 20 Itämeren alueen (Latvia, Liettua) maista tulevaa asiantuntijaa, jotka työskentelevät kukin omassa maassaan joko suoraan yhteisöllisen kehittämisen projekteissa tai aiheen asiantuntijoina. Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus päästä kehittämään Poria yhdessä laajan osaajaverkoston kanssa! Työpaja on englanninkielinen.

Poris kuvattuna ulkoa

PORIS – Porin keskustan kehittämisen tutkimuskeskus

UrbCulturalPlanning-hanke on vahvasti mukana toteuttamassa PORIS – keskustan kehittämisen tutkimuskeskusta!

Poris on kävelykadulle avattu keskustan kehittämisen tutkimuskeskus. Se on osallistava pop-up-tila, jossa kuka tahansa voi tulla kertomaan ja kehittämään ideoita kaupunkikeskustan tulevaisuudesta. Tilaan ovat kaikki tervetulleita, sillä meillä jokainen on oman kaupunkinsa asiantuntija!

AUKIOLOAJAT
ti-pe klo 12–18, la 10–16 (26.10.2019 saakka)
Poikkeus: pe 25.10. Poris avataan jo klo 10

Osoite: Yrjönkatu 13 (Isokarhua vastapäätä)

Tilan tarkoituksena on kehittää vuorovaikutusta Porin keskusta-alueen kehittämiseksi. Asukkaat voivat tilassa kertoa omasta mielestään tärkeitä asioita keskustan kehittämisen suhteen ja viestittää niitä näin kaupungille ja toisilleen. Tavoitteena on kerätä mahdollisimman monipuolinen kokonaiskuva porilaisten keskustan alueeseen liittyvistä toiveista, ajatuksista keskusta-alueen tulevan suunnittelutyön pohjalle. 

Tilan suunnittelussa ja toteutuksessa ovat mukana myös UrbCulturalPlanning -hankkeen residenssitaiteilijat Abdul Dube ja Jonas Büchel. Heidän ajatuksiaan voi seurata blogissa: https://pori-ucp.tumblr.com/ 

Hankkeen puolesta Porikseen on myös työllistetty monta osa-aikaista työntekijää. Jenni Weber on tuottaja ja yrittäjä kulttuurin alalla. Rasmus Forssell on graafikko ja valokuvaaja. Karoliina Aho, Asta Frangen, Veronica Koskela ja Tero Suopanki ovat Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen opiskelijoita. 

Poris on osallistava pop-up-tila tai -tapahtuma, joka voi ilmestyä minnepäin tahansa Porissa ja siellä voidaan käsitellä erilaisia ajankohtaisia aiheita. Ensimmäisellä kerralla keväällä 2017 Poriksessa työstettiin yhdessä Porin kaupungin brändiä, syksyllä 2019 Poris avaa ovensa kaupunkikeskustan kehittämiseksi. Poris – tutkimuskeskusta kävelykadulla toteuttavat yhteistyössä Porin kaupunki, UrbCulturalPlanning-hanke ja Porikorttelit.