Perustaidot nousuun -hanke

Opetushallitus on myöntänyt kaupunkimme opetuksen järjestäjälle valtion erityisavustuksen. Erityisavustus koskee maahanmuuttajataustaisten perusopetuksen oppilaiden opetuskielen taidon ja perustaitojen vahvistamista sekä siirtymien tukemista.

Pääpaino hankkeessa on yläkouluikäisissä ja kaikissa nivelvaiheissa, kuten siirtymissä valmistavasta perusopetukseen ja perusopetuksesta toiselle asteelle. Hankkeessa siis tuetaan ja opastetaan monikielisiä oppilaita ja heidän koulujaan. Samalla kehitetään kaupungin malleja toimia monikielisten oppilaiden ja perheiden kanssa sekä edistetään koulujen välistä toimintaa ja eri verkostojen välistä yhteistyötä. 

Hanke kulkee Porissa nimellä “Perustaidot nousuun”. Erityisavustuksen rahoituskausi on 20.6.2022-31.7.2024.

Hanketta koordinoi monikielisten opetuksen koordinaattori Johanna Tiirikainen (johanna.tiirikainen@edupori.fi, 044 701 3580). Häneltä saa lisätietoa hankkeesta.