Konsultoiva sairaalaopetus -hanke

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman hankkeen tavoitteena on lähikoulujen osaamisen vahvistaminen, ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen juurruttaminen koulujen toimintakulttuuriin, vahvaa tukea tarvitsevien oppilaiden monialaisen työn ja rakenteiden vahvistaminen, ja siten inkluusion toteutumisen tukeminen.

Työssä korostuu erityisesti kaikkien oppilasta opettavien, kasvattavien tai hoitavien tahojen keskinäinen yhteistyö, koulukonsultaatiot ja ohjaustoiminta.

Konsultoivan toiminnan kohteena ovat oppilaat, joiden pulmat kytkeytyvät muun muassa kiusaamiseen, mielenterveyden haasteisiin, itsetuhoisuuteen, masentuneisuuteen ja kouluakäymättömyyteen.

Yhteyttä voivat ottaa niin koulun henkilökunta, huoltajat, hoitava taho tai joku muu oppilaan kanssa toimiva moniammatillinen taho.

Konsultaatio voi kohdistua yksittäiseen oppilaaseen, oppilasryhmään tai koko koulun toimintakulttuuriin. Se voi pitää sisällään esim. mielenterveyden haasteiden alkukartoitusta, neurospykatristen haasteiden tunnistamista, hoitoon ohjaamista, perheen tilanteen tai tehtyjen tukitoimien kartoitusta.

Yhteyttä voi ja kannattaa ottaa heti, kun lisäavun tarve tilanteessa ilmenee, ja koulun omia tukimuotoja on jo otettu käyttöön.

Konsultaatiota Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella tarjoaa
Tiilimäen koulu
Sairaalantie 3
28500 PORI

Konsultoiva sairaalaopetus -hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Hanke jatkuu kevään 2023 loppuun.

Yhteydenotot

Yläkoulun konsultaatiot:
Tiina Puska, konsultoiva sairaalaopettaja, opetusyksikkö, tiina.puska@edupori.fi
puh. 044 701 2639

Alakoulun konsultaatiot:
Miia Ikimeri, konsultoiva sairaalaopettaja, opetusyksikkö, miia.ikimeri@edupori.fi
puh. 044 701 5154

Linkkejä:

Hanketta rahoittaa