ICC – Intelligent Cities Challenge

Kaikkiaan 136 eurooppalaisesta kaupungista koostuva yhteistyöverkosto auttaa kaupunkeja kehittämään älykästä, vastuullista ja kestävää kasvua edistyneen teknologian avulla.

Porin kaupunki haki mukaan EU:n ICC-ohjelmaan ja verkostoon toukokuussa 2020. ICC on jatkoa komission aiemmalle Digital Cities Challenge -ohjelmalle, johon Pori osallistui ainoana suomalaisena kaupunkina vuosina 2018-2019. Hankkeen pääteemoja olivat digitaalisuus, tekoäly, automaatio ja robotiikka sekä niihin liittyvät kokeilut kaupunkiorganisaatiota ja elinkeinoelämää sitouttaen.

Osallistuminen ICC-ohjelmaan tuo useita hyötyjä Porille. Se tarjoaa huomattavasti laajempaa selkänojaa omalle kehittämistyölle verkostojen, ideoiden, konsulttien tarjoaman sparrauksen ja mahdollisesti uusien rahoituskanavien aukeamisen myötä. ICC-verkostossa on mukana lähes 140 kaupunkia ympäri Eurooppaa, joten sillä on todennäköisesti myös laajaa näkyvyyttä ja painoarvoa hankeverkostona komission silmissä.

Kyseessä ei ole perinteinen EU- hanke, koska osallistumiseen ei liity suoraa rahoitusta kaupungeille. Mukana olevien kaupunkien hyöty tulee ohjelman tarjoamista työkaluista, verkostoitumismahdollisuuksista, konsulttipalveluista sekä mahdollisuudesta osallistua aktiiviseen keskusteluun samojen kehittämisteemojen kanssa työskentelevien kaupunkien kanssa. 

ICC:ssä tehtävä strategiatyö auttaa meitä kohdistamaan kehittämistoimenpiteitämme niin, että kiertotalouden avulla voimme saada alueemme yritysten ja elinvoiman kasvua.

Ohjelman käynnistyttyä loppuvuodesta 2020, ICC-kaupungit jaettiin seuraaviin viiteen temaattiseen koriin joiden puitteissa ohjelmaa toteutetaan:

1. Green economy and local green deals
2. Citizen participation and digitalisation of public administration
3. Upskilling and reskilling
4. Supply chains and logistics
5. Green and digital transition in tourism

Pori oli hakemuksensa perusteella laitettu ensimmäiseen koriin (Green economy and local green deals). Ohjelmaan sisältyy sen 2,5 vuoden toiminta-aikana yhteensä viisi yhteistä tapahtumaa, joista ensimmäinen oli syys-lokakuun vaihteessa pidetty kick-off viikko.  Näistä ensimmäiset tullaan järjestämään etänä koronatilanteen vuoksi.

Lisätietoa ICC-ohjelmasta löytyy osoitteesta https://www.intelligentcitieschallenge.eu/