Yhteisöllisen oppilashuollon kehittämishanke

Hankkeessa vahvistetaan yhteisöllistä opiskeluhuoltoa erityisesti perusopetuksessa sekä tuetaan oppilaiden mielenterveyttä.

Hankkeessa:

  • Koordinoidaan ja kehitetään koulutukihenkilötoimintaa ja laaditaan esimerkiksi yhteinen tehtävänkuva koulutukihenkilöille.
  • Palkataan koulutukihenkilöitä vuosiluokkien 7–9 kouluihin.
  • Järjestetään perusopetuksen ja lukiokoulutuksen henkilöstölle muun muassa oppilaiden mielenterveyden tukemiseen ja ryhmäyttämiseen liittyvää koulutusta.
  • Mallinnetaan yhteisöllistä opiskeluhuoltoa ja vahvistetaan luokanohjaajien roolia yhteisöllisessä opiskeluhuoltotyössä.

Hankkeen kesto: 1.1.2024–31.7.2025.

Lisätietoja hankkeesta: Hankekoordinaattori Anu Kurkela, etunimi.sukunimi@edupori.fi, 044 701 3706.

Hanketta rahoittaa