Joustavan esi- ja alkuopetuksen kehittämishanke

Hankkeessa kehitetään ja kokeillaan erilaisia joustavan esi- ja alkuopetuksen toimintamalleja neljässä pilottikoulussa: Cygnaeuksen, Kaarisillan, Kyläsaaren ja Väinölän koulussa. Painopiste on joustavassa alkuopetuksessa ja esi- ja alkuopetuksen yhteistyön lisäämisessä ja kehittämisessä. Toimintatavat vaihtelevat kouluittain. Tavoitteena on löytää erilaisia joustavan alkuopetuksen toimintamalleja, joita voidaan soveltaa erikokoisissa kouluissa.

Hankkeessa on kohdennettu kouluille samanaikaisopetusresurssia joustavien ryhmittelyjen tukemiseen alkuopetuksessa. Joustavan alkuopetuksen tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle oppilaalle hänen tarvitsemansa yleinen ja tehostettu tuki jo alkuopetuksessa perustaitojen edistämiseksi. Pilottikouluissa edistetään esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheyhteistyötä ja järjestetään muun muassa yhteisiä opetustuokioita.  

Hankkeessa on edistetty myös henkilökunnan osaamista joustavan esi- ja alkuopetuksen järjestämiseksi. 

Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja sen kestää 1.8.2022 – 31.12.2023.

Lisätietoja: suunnittelija Kirsi Nuorsaari