Ikäihmisille turvallinen ja esteetön asuminen -hanke

• Hankkeen päätavoitteena on tukea Porin perusturvan yhteistoiminta-alueella meneillään olevan iäkkäiden ihmisten palvelurakennemuutosta ja edistää asumisen uusia esteettömiä ja turvallisia asumisratkaisuja etenkin muistisairaiden osalta. Samalla tuetaan ikääntyneiden kuntalaisten omaa asumista koskevaa ennakointia. Hanke kuuluu perusturvan tuottavuusohjelman alle.
• Lisäksi hankkeen avulla lisätään ikäihmisten ja heidän omaisten tietoutta omistusasuntojen ARA korjausavustuksista käyttämällä hyväksi digiteknologiaa, mm. ikäihmisten tv:n kautta sekä kouluttamalla kotihoidon henkilöstöä esteettömyys ja turvallisuusasioihin.
• Tuotantovideon kustannukset on katettu ikäihmisille turvallinen ja esteetön asuminen hankkeesta ja Satasoten hankemäärärahoista katetaan tv- lähetyksiin liittyvät kustannukset. Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Avi ovat hyväksyneet hankkeen sisällön ja kustannukset.

Tuotantosarja esitettiin KotiTVssä joulukuussa 2021. Videot ovat katsottavissa Porin kaupungin Youtube-kanavalla.

Ympäristöministeriön hankesivut, erityisrahoitusta saneet hankkeet:

https://ym.fi/ikaantyneiden-asuminen/kuntien-kehittamishankkeet