Oppimisen tuen ja inkluusion kehittämishanke 

Porissa on kehitetty perusopetuksen oppimisen tukea ja inklusiivista toimintakulttuuria kahdessa eri opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hankkeessa muutaman viime vuoden aikana. 

Hankkeissa kehitetään, yhdenmukaistetaan ja monipuolistetaan kolmiportaisen tuen käytänteitä ja toteutustapoja sekä edistetään inklusiivista toimintakulttuuria kouluissa. Keskeistä on ollut konsultoivan erityisopettajan toiminnan aloittaminen. Konsultoivat erityisopettajat ovat kehittäneet oppimisessaan tukea tarvitsevin oppilaiden koulupolkuja. Tärkeää on muun muassa esi- ja alkuopetuksen yhteistyö, varhaisen ja oikea-aikaisen tuen antaminen ja toimivien opetusjärjestelyjen löytäminen oppilaille ja sekä ns. koulua käymättömien oppilaiden kouluun kiinnittymisen tukeminen. Opettajille on annettu työkaluja opetukseen ja järjestetty koulutuksia. 

Hankkeet ovat Porin kaupungin, Rauman Kaupungin, Kankaanpään kaupungin ja Ulvilan kaupungin yhteishankkeita ja koordinoivana kaupunkina toimii Pori. Hankkeen kakkosvaiheessa mukana oli myös Porin kristillinen koulu. Jokaisessa kaupungissa on omia painopisteitään. Näiden kaupunkien lisäksi toimintamalleja jaetaan myös muihin Satakunnan kuntiin.

Hankkeiden kestot:

  • Oppimisen tuen ja inkluusion kehittäminen I, 1.1.2021 – 31.1.2022
  • Oppimisen tuen ja inkluusion kehittäminen II, 1.2.2022 – 31.7.2023 

Lisätietoja Porin hankkeesta: konsultoivat erityisopettajat Sari Wallin, sari.wallin@edupori.fi, 044 701 4768 ja Riikka Kotiranta, riikka.kotiranta@edupori.fi, 044 701 4195 


Hankkeita rahoittaa