ILPI – Ilmastokestävät pientaloalueet

Kestävä kaupunkisuunnittelu perustuu ilmastoviisaaseen tiivistämiseen. Pientaloalueille tiivistäminen on heijastunut muun muassa tonttitehokkuuksien nostamisena. Tonttikokojen pienentyminen, kerrosneliöiden maksimointi sekä pihateiden ja pysäköintipaikkojen määrän lisääntyminen ovat johtaneet kasvillisuuden merkittävään vähentymiseen.

Ilmastokestävät pientaloalueet ILPI -hanke selvittää pientaloalueiden tiivistämisen rajoja sekä pientaloasukkaiden yksittäisten valintojen mahdollisuuksia tukea ilmastokestävän pientaloalueen rakentumista. Pientaloiksi luokitellaan omakotitalot, paritalot ja rivitalot.

Miksi pientaloalueet?

Pientaloalueet muodostavat perustan kestävälle kaupunkisuunnittelulle vaikuttamalla mm. hulevesien hallintaan, lämpösaarekeilmiön lieventämiseen, pihan hiilinieluihin ja -varastoihin sekä monimuotoisen rakentamiseen ja säilyttämiseen.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tuottaa ilmastokestävien pientaloalueiden tiivistämisen ohjeistus, joka perustuu nykyaikaiseen pihan käyttöön kuuluviin tilavaatimuksiin, tunnistettuihin tiivistämisen kynnysarvoihin ja ohjauskeinoihin sekä yksittäisten pihojen ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksiin ilmastoviisaan pientaloalueen syntymisessä.

Hankkeen vaiheet

Hankkeen tunnusluvut

  • Kesto: 2.1.2024–31.12.2026
  • Rahoittajat: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), rahoittava viranomainen Pohjois-​Pohjanmaan ELY
  • Budjetti: 433 887 €

Yhteistyökumppanit

Hanke toteutetaan neljän hankekumppanin yhteistyönä:

  • Hämeen ammattikorkeakoulu
  • Aalto-yliopisto
  • Joensuun kaupunki
  • Porin kaupunki

Hankkeen pääkoordinaattorina toimii Hämeen ammattikorkeakoulu.

Yhteystiedot

Katja Tuomala
suunnitteluhortonomi
Porin kaupunki
044 701 1808
katja.tuomala@pori.fi

Outi Tahvonen
tutkijayliopettaja, projektipäällikkö
Hämeen ammattikorkeakoulu
040 351 9352
outi.tahvonen@hamk.fi