Ikääntyneiden ruokasuositukset käytäntöön -hanke

Toteuttaja: Valtion ravitsemusneuvottelukunta
Toteutusaika: 11/2021-2023

Hankkeen tavoite: Parantaa ikääntyneiden ravitsemusta lisäämällä ikääntyneiden parissa toimivien, ikääntyneiden itsensä ja heidän omaistensa tietämystä hyvästä ravitsemuksesta ja sen merkityksestä.

Toiminta hankkeessa

Toiminta koostuu kolmesta työpaketista :
1.    Koulutus: Järjestetään koulutusta ikääntyneiden parissa työskenteleville ammattilaisille sekä tuotetaan verkkokoulutuskokonaisuus ammatilliseen täydennyskoulutukseen.
2.    Portaali: Luodaan yhteinen portaali alueiden ja kuntien käyttöön luotettavalle tiedolle ikääntyneen ravitsemuksesta.
3.    Kampanja: Järjestetään ikääntyneille itselleen kohdennettu kampanja hyvästä ravitsemuksesta