Oppilaanohjauksen kehittämishanke

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtionavustusta Oppilaanohjauksen kehittämishankkeeseen 101 000 euroa. Vuoden 2022 loppuun saakka kestävässä hankkeessa ovat mukana Porin lisäksi Rauma, Kankaanpää, Harjavalta, Kokemäki, Björneborgs Svenska Samskola ja Porin kristillinen koulu. Hankkeen avulla pyritään vaikuttamaan myös koko maakunnan tasolla.

Hankkeen tavoitteena on:

  • vahvistaa opinto-ohjauksen vaikuttavuutta ja toimintatapoja koulutuksella ja yhteistyön tukemisella,
  • suunnitella tehostetun henkilökohtaisen oppilaanohjauksen toimintatapoja,
  • kehittää nivelvaiheen toimintamalleja,
  • lisätä alueellista ja moniammatillista yhteistyötä,
  • edistää ”koko koulu ohjaa” -ajattelumallia.

Hankkeen blogia voi seurata täällä.
Facebookissa hankkeen ryhmä löytyy nimellä ”Ohjausta Satakunnassa”.

Lisätietoja antaa:

Jussi Pöllänen, suunnittelija, opetusyksikkö, puh. 044 701 1858,
jussi.pollanen@pori.fi


Hanketta rahoittaa