Kokeilun paikka: Elämyksellisyydestä ratkaisuja vähäpäästöisiin liikkumisvaihtoehtoihin Porissa

Porin kaupunki on mukana Ympäristöministeriön rahoittamassa Kokeilun paikka -hankkeessa. Porissa kokeiluhankkeen päätavoitteena on kannustaa kaupunkilaisia ja matkailijoita kävelyyn ja pyöräilyyn kaupunkikeskustan ja Kirjurinluodon sekä matkakeskuksen välillä. Tavoitteeseen pääsemiseksi panostetaan muun muassa reittien opastukseen ja elämyksellisyyteen. Hankkeen toteutukset ajoittuvat kesään ja syksyyn 2020.

Syyskuussa 2020 Porin päivän viikon aikana 23.-26.9. toteutetaan kaupunkitilan tapahtumahanke elämyksellisten reittien avulla. Reittien varrella on nähtävissä kaupunkitilan elävöittämiseen suunniteltuja toimenpiteitä. Reiteille on toteutettu myös opasteita, jotka merkkaavat reittiä. Reittiopasteita on merkitty katuun ja opastauluihin.

Karttapiirros Kokeilun paikka -reittien sijainnista

Kilpailu kaupunkitilan elävöittämisestä

Porin kaupunki käynnistää avoimen kilpailun 27.7.–28.8.2020., jossa etsitään taiteilijaa, taiteilijaryhmää tai kaupunkimuotoilijaa ideoimaan ja toteuttamaan kaupunkitilaa elävöittäviä ja aktivoivia toimenpiteitä Yrjönkadulle Bepopia vastapäätä. Tavoitteena on parantaa kävely- ja pyöräilyväylän viihtyisyyttä, luoda positiivista mieltä ja edistää keskustelua kaupunkitilan käytöstä ja sen luonteesta. Kilpailussa mukana oleva kaupunkitila on osa laajempaa hankkeessa kehitettävää reittikokonaisuutta.

Kilpailussa haetaan suunnitelmaa ja toteutusta osoitteessa Yrjönkatu 21–23 sijaitsevan kävely- ja pyöräilyväylän kehittämiseksi Porin päivän viikonlopulle 25.–27.9.2020.

Toteutus voi olla esimerkiksi yhteisöllisesti toteutettu katutilan elävöittämiskokeilu, katumaalaus tai muunlainen katuun toteutettu teos, joka jää ilahduttamaan kulkijoita myös Porin päivän jälkeen. Idea ja ihmisten tuominen yhteen on teoksessa tärkeintä.

Asukkaat pääsevät mukaan valitsemaan toteutettavaa teosta. Raati valitsee ehdotukset, joista asukkaat saavat äänestää suosikkiaan.

Porin päivän viikonloppuna Porin kaupunki järjestää Yrjönkadun katuosuudella tapahtuman, jonka aikana kilpailun voittanut teos esitellään yleisölle tai vaihtoehtoisesti toteutetaan.

Lisätietoja kilpailuohjelmasta

Infotilaisuus

Kilpailusta järjestettiin avoin infotilaisuus tiistaina 11.8.2020 yhteisötila Poriksessa (Yrjönkatu 13). Tilaisuuden materiaalit ovat alla.

Infotilaisuuden esitys

Infotilaisuuden kysymykset ja vastaukset

Karttakuva Kokeilun paikka reiteistä

Kokeilun kuvaus

Porin matkakeskus sijaitsee kansallisessa kaupunkipuistossa ammattikorkeakoulukampuksen vieressä ja on liikenteen ja kaupunkirakenteen tärkeä solmukohta. Matkakeskuksen kautta kulkee Promenadi-Pori-kaupunkiakseli, ja alue on eri liikennemuotojen ja ihmisten kohtaamispaikka.

Matkakeskukseen saapuva ei nykyisellään helposti hahmota, kuinka pitkä matka esimerkiksi kaupungin keskustaan tai tapahtuma-areenana toimivaan Kirjurinluotoon on, tai mihin suuntaan matkakeskuksesta kuuluisi lähteä. Kokeiluhankkeella halutaan löytää ratkaisu siihen, miten matkailijat ja asukkaat saadaan ohjattua kulkemaan kestävin ja terveyttä edistävin kulkumuodoin. Kävelyn ja pyöräilyn ohella halutaan edistää myös Porin paikallisliikenteessä toimivan citylinjan käyttöä.

Kokeilulla haetaan ratkaisuja uudentyyppisiin opastusmenetelmiin sekä reittien viihtyisyyden ja toiminnallisuuden kehittämiseen. Matkakeskukselta keskustaan ja matkakeskukselta Kirjurinluotoon vieviä reittejä parannetaan lisäämällä uusia opasteita ja innovoimalla reittien viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta. Reitille voidaan esimerkiksi sijoittaa katutaidetta, tilapäiskalusteita ja muuta kävelyyn, pyöräilyyn ja viipymiseen kannustavia visuaalisesti virkistäviä ja aktivoivia toimia.